Efter en tuff vinter kan det börja våras så smått för ekonomin

Om bara massvaccineringen håller tempot kan ekonomin se riktigt ljus ut under andra halvan av det här året och hela nästa år.

Den andra vågen av pandemin ledde till en tuff vinter för många människor och företag, men delar av ekonomin går ändå bra just nu. Fast det lär dröja till sommaren, när de flesta vaccinerats, innan det blir fart i alla branscher. Så kan vi sammanfatta de senaste ekonomiska prognoserna som kom i januari.

Den sektor som går bäst är tillverkningsindustrin. I Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern är det den enda sektorn som ligger över sitt historiska snitt när det gäller stämningsläget i sektorn. Läget är rent av mycket starkare än normalt.

Swedbanks och Silfs Inköpschefsindex för industrin, PMI, gick i och för sig ner marginellt i januari, men från en väldigt hög nivå. Efter nedgången på 0,5 indexenheter ligger PMI på 62,4. Allt över 50 visar att inköpscheferna tror på tillväxt så framtidstron är stark inom industrin.

Värre är det för tjänstesektorn. I Konjunkturbarometern ligger den på 89,8, vilket är långt under det historiska snittet på 100. Det är också den enda sektorn där Konjunkturinstitutet bedömer att läget är mycket svagare än normalt. Bygg- & anläggning, detaljhandeln och hushållen bedöms ligga lite under det normala när det gäller stämningsläget. Så bortsett från tillverkningsindustrin ser det fortfarande lite dystert ut.

Ljuset i slutet av tunneln

Men förhoppningsvis är vi på väg ur det värsta. Det verkar också vara konsensus hos storbankerna. Swedbank skriver till exempel i sin senaste konjunkturrapport att vaccineringen bör göra att ekonomin kan börja återhämta sig under nästa kvartal. Vi kan då se fram emot en återhämtning på bred front där tjänstesektorn är den som går starkast.

SEB är inne på samma linje och pekar också på att slutet på 2020 inte blev så illa som befarat. Banken räknar med att det globala BNP-fallet för helåret ska stanna på 3,7 procent. Tidigare trodde banken på 4,4 procent.

När det gäller Sverige skriver SEB upp sin prognos. Nu tror banken, i likhet med Swedbank, att året i och för sig kommer att starta rätt svagt, men att tillväxten sedan tar fart. I år räknar därför Nordea med att BNP ska gå upp med nära tre procent. Under 2022 ökar BNP ändå mer och går upp med nära fem procent enligt bankens ekonomer.

Bättre arbetsmarknad

Nordea håller med i princip, men har kommit fram till lite andra siffror. Här räknar ekonomerna med att Sveriges BNP stiger med ungefär fyra procent i år och tre procent 2022. Det kommer att gå lite trögt i början av året för att ta fart framåt sommaren. Då kommer konsumenterna att börja konsumera mer igen och det får fart på sektorer som lider idag och lär också ge avtryck på sysselsättningen.

– Arbetsmarknaden visar fortsatt motståndskraft och det värsta är bakom oss även vad gäller den andra vågen. Det finns många lediga jobb och varseltalen är på låga nivåer. Det skapar förutsättningar för en snabb förbättring även på arbetsmarknaden, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth i ett pressmeddelande.

Handelsbankens ekonomer stämmer in i kören. Deras prognos pekar på en BNP-tillväxt i Sverige på 2,8 procent i år och 4,1 procent 2022. Det bygger då på att vaccineringsprocessen håller enligt plan så att i stort sett alla är vaccinerade i sommar. Om det går långsammare kommer även tillväxten att sakta ner.

– Men återhämtningen kan också gå snabbare än vi prognosticerar, genom att restriktioner och osäkerhet lättar snabbt och sätter fart på inte minst företagens investeringar, säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman i ett pressmeddelande.

Så på det hela taget ser det som att efter en tuff vinter kan det bli en mycket bättre vår och sommar för ekonomin. Och till hösten kanske vi rent av kan vara tillbaks i ett normalläge där inte pandemin är allt förhärskande.