EG-dom avgör om momsavdrag för dotterbolag

Domen gäller ett större börsnoterat företag som ville avyttra samtliga aktier i ett av sina dotterbolag. Skatteverket överklagade företagets rätt att dra av moms på tjänster som det köpt in i samband med avyttringen. I sitt förhandsavgörande skriver EG-domstolen att avdrag ska medges, men villkoret är att ett direkt samband finns mellan kostnaderna för de ingående tjänsterna och den beskattningsbara personalens samlade ekonomiska verksamhet.

I ”Nytt från revisorn” som ges ut av föreningen FAR SRS, kommenteras domen som att förhandsavgörandet innebär ”en kraftig utvidgning av rätten till avdrag för ingående moms i samband med avyttring av dotterbolag och leder till en möjlighet att kräva avdrag för ingående moms retroaktivt.”

Läs mer om domen på EG-domstolens webbplats