Ekonomer får ett nytt stort fackförbund

Den 1 januari 2020 skapas ett nytt stort fackförbund för ekonomer, jurister och andra akademiker när Civilekonomerna och Jusek går samman.

Civilekonomerna och Jusek går ihop 1 januari 2020 och bildar det nya fackförbundet Akavia. Det nya förbundet kommer att få över 130 000 medlemmar, vilket ska ge förbundet mer muskler.

— Tillsammans kan vi bättre driva frågor som är viktiga för alla våra medlemmar. Samtidigt frigör vi resurser för att fördjupa vårt kunnande om våra utbildningsgrupper. Vårt mål är att ge varje individ en bättre utväxling på både sin utbildning och sitt fackliga medlemskap, säger Lee Wermelin, ordförande för Civilekonomerna och blivande ordförande för Akavia.

Förutom ekonomer och jurister ska det nya förbundet organisera samhällsvetare, personalvetare, IT- akademiker och kommunikatörer. Genom att samla sig i Akavia slipper förbunden konkurrera med varandra om medlemmar. Istället kan de lägga resurserna på att ge medlemmarna mer stöd.

Ett viktigt område för det nya facket är att utbildning ska löna sig mer än idag.

— Att ha investerat i en akademisk utbildning måste löna sig bättre på alla områden som rör yrkeslivet. Beslutet att bilda Akavia innebär startskottet för ett utvecklingsarbete för att finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i alla delar av individens karriär, säger Lee Wermelin.

Det nya namnet bygger också på aka för akademi och via för väg. Så Akavia står för ”den akademiska vägen”.

Arbetet med att slå ihop de båda förbunden har pågått sedan 2018.