Ekonomer nöjda med jobbet men inte arbetsuppgifterna

De flesta ekonomer gillar sitt arbete, men många tycker också att deras kompetens inte tas tillvara visat en undersökning.

De som jobbar som ekonomer är till största delen nöjda med sitt yrkesval, men det finns lite smolk i glädjebägaren också. Den slutsatsen drar Jusek efter att ha gjort en omfattande kartläggning av ekonomers arbetsmiljö.

På den positiva sidan har vi att ekonomer ändå är nöjdare med sin arbetsgivare än andra utbildningsgrupper. Ekonomerna tycker även att verksamheten bedrivs effektivt, att det går att ifrågasätta hur arbetet organiseras och att relationen till närmaste chef fungerar väl.

Det ekonomer är mindre nöjda med är hur de kan utnyttja sin kompetens på arbetsplatsen.

— Sex av tio ekonomer är nöjda med sitt arbete, men i förhållande till andra utbildningsgrupper är färre nöjda med arbetsuppgifterna. Fler behöver lära nytt i arbetet och uppleva att deras kompetens tas tillvara för att arbetsmiljön ska bli bättre, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Var femte ekonom tycker att deras kompetens inte tas tillvara och endast fyra av tio får utlopp för sin kreativitet. En tredjedel tycker inte ens att deras arbete är särskilt meningsfullt.

Stress är också ett problem. En av tre anser att arbetet kräver så mycket energi att övriga livet påverkas negativt. Närmare en fjärdedel säger att de har betydande svårigheter att sova på grund av tankar på jobbet.

— Arbetsmiljön är viktig för våra medlemmar och ett bredare perspektiv krävs för att förstå hur de mår på och av jobbet. Vi ser att ekonomernas välbefinnande förbättras i takt med att de upplever fler positiva aspekter av arbetet. Mindre stress är nödvändigt, men långt ifrån tillräckligt för att förbättra ekonomernas arbetsmiljö, säger Daniel Lind.

Jusek har med ledning av kartläggningen identifierat de viktigaste faktorerna för hur ekonomernas arbetsmiljö kan förbättras:

  • Kompetensen tas tillvara
  • Låg risk att förlora jobbet och stora möjligheter att hitta ett nytt, likvärdigt arbete
  • God relation till närmaste chef och ett högt inflytande i arbetet
  • Verksamheten bedrivs effektivt
  • Möjlighet till återhämtning efter en period med mycket jobb
  • Arbetet ska vara förenligt med ett aktivt liv i övrigt