Ekonomicheferna räcker inte till

Ekonomifunktionen har bara kommit halvvägs i sin strävan att bli en modern ekonomiavdelning som arbetar mer strategiskt visar en undersökning.

Ekonomicheferna är inte nöjda med omställningsarbetet av ekonomifunktionen i svenska företag. Cheferna vill ha en funktion som fokuserar mer på att bli ett proaktivt och strategiskt affärsstöd och mindre på det traditionella ekonomiarbetet.

Vägen dit har dessvärre visat sig vara rätt krokig visar en undersökning från Azets Insight, som levererar ekonomi- och lönetjänster. De intervjuade 101 ekonomichefer på svenska företag med över 100 anställda och den största utmaningen för dessa chefer är hur de ska kunna räcka till att fungera som stöd för verksamheten.

Axets Insight bad ekonomicheferna att själva försöka uppskatta hur långt de kommit på vägen att skapa den moderna ekonomiavdelning de behöver bli för att ge företaget rätt stöd. Det visar sig att cheferna tycker att ekonomifunktionerna på företagen bara kommit halvvägs än i omställningsarbetet. Dessutom saknas det på många håll en strategi för hur de ska nå ända fram.

Ett stort problem är att ekonomicheferna inte har tid att arbeta med den här frågan. Fyra av tio ekonomichefer i undersökningen uppgav att det var den främsta anledningen att de inte kommit längre. Var femte chef angav att resursbrist var deras största problem.

– Det är tydligt att ekonomicheferna har många utmaningar och att de sliter med att bygga den moderna ekonomiavdelningen. Deras största utmaning är att fungera som ett strategiskt och värdeskapande stöd för verksamheten, men de har helt enkelt inte tid att lägga en strategi och prioritera det arbetet. Det är inte hållbart i längden, varken för ekonomichefen eller för företaget. Det är många företagsledningar som behöver tänka om och ge ekonomicheferna rätt förutsättningar för att kunna stå sig i den hårda konkurrensen framöver, säger Anders Fryxell, vd på Azets.

Det som ligger högst upp på prioritetslistan för att modernisera ekonomifunktionen är att öka automatiseringen. 67 procent av de tillfrågade säger att automatisering av flöden inom redovisning är det de ska satsa mest på inom den närmaste framtiden.

– Att så många prioriterar automatisering beror på att ekonomicheferna tror att detta är det snabbaste sättet att lyckas komma ur denna tidsnöd de sitter i. Genom automation blir jobbet effektivare och det frigör tid till det verksamhetsstödjande arbetet, säger Helena Lustig, försäljningschef på Azets.

Det som cheferna prioriterar minst är att standardisera affärsprocesserna. Bara 47 procent tycker att det är viktigt. Business Intelligence är ett annat område som ekonomicheferna bedömer som mindre viktigt i omställningsarbetet.

– Det är intressant att standardisering av processerna prioriteras sist. Det stödjer vår bild av att många inte helt förstår att processen börjar med att standardisera arbetssättet, för att sedan digitalisera och därefter automatisera arbetet. Att BI nedprioriteras förvånade oss, men vissa ekonomichefer anser att satsningen på BI på kort sikt snarare tar tid än sparar tid, säger Helena Lustig.