Ekonomin är fortsatt svag, men börjar återhämta sig

Ekonomin börjar så smått att återhämta sig och om inte pandemin slår till med en kraftig andra våg över världen kan vi börja återgå til en normal ekonomisk utveckling.

Det första halvåret i år kan vi beskriva som en tvärnit för ekonomin på grund av pandemin. Men nu kan vi se början på en återhämtning. Ännu är dock osäkerheten stor och en ny virusvåg kan skicka ner ekonomin i en ny vågdal.

Så kan vi sammanfatta resultaten från de senaste rapporterna.

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern till exempel går upp med 3,2 enheter till 87,0 i den senaste rapporten. Det är en relativt kraftig uppgång, men då 100 markerar normalläget är barometern fortfarande 13 enheter under det normala.

Silfs och Swedbanks Inköpschefsindex för industrin, PMI, visar också på att den ekonomiska motorn börjar få fart igen. PMI för augusti hamnar på 53,4. Allt över 50 tyder på tillväxt så den svenska industrin växer igen. Men då ska man komma ihåg att det sker från en väldigt låg nivå så industrin är inte tillbaka på de produktionsnivåer som rådde före pandemin.

Inköpschefsindex för tjänster, PMI-tjänster, visar även det på tillväxt. Det stiger med 1,6 indexenheter till 55,6 och ligger därmed över sitt historiska snitt. Även här sker återhämtningen från en låg nivå, men det tyder ändå på en bred återhämtning inom tjänstesektorn.

Enighet om återhämtning

Storbankernas analyser pekar också på att återhämtningen har börjat, men att osäkerheten kvarstår.

Handelsbanken skriver i sin konjunkturrapport för augusti att den ekonomiska aktiviteten ökar, men att det kommer att dröja innan företagen börjar nyanställa. Så vi kan förvänta oss ökad arbetslöshet under hösten.

Handelsbanken räknar med att Sveriges BNP minskar med 4,6 procent i år för att öka med 3,7 procent nästa år.

Nordea ligger i samma härad och räknar med en nedgång på 3,3 procent för Sveriges BNP i år och sedan en ökning med 4,1 procent nästa år. Nordea tror inte på någon ökad arbetslöshet under höst och vinter.

– Arbetslösheten toppar nu och varslen stabiliserades på en normal nivå redan under sommaren. Det samtidigt som antalet nya lediga platser vänder upp och delar av de stora varsel som lades i våras inte tycks resultera i uppsägningar, säger Annika Winsth, chefsekonom på Nordea.

SEB stämmer in i kören. De förutspår att Sveriges BNP sjunker med 4,1 procent i år och att den stiger med 4,2 procent 2021.

Precis som de andra bankerna varnar SEB för att osäkerheten fortfarande är stor och att pandemin fortfarande håller världsekonomin i ett hårt grepp. Men det ser i alla fall klart mer hoppfullt ut än i våras.

Ljus i tunneln

I sin rapport Nordic Outlook för september skriver SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist och prognoschefen Håkan Frisén:

”Efter att ekonomier har varit i fritt fall under andra kvartalet har läget stabiliserats. Ljuset i tunneln har blivit allt starkare. Förutsättningar finns för en efterlängtad ekonomisk återhämtning. Var vi i slutänden hamnar avgörs av hur hushåll, företag, politiker och centralbankschefer reagerar på rådande extrema läge.”

Swedbank är inne på samma linje och räknar med att BNP faller med 5 procent i år för att stiga med omkring 3 procent 2021 och 2022. I rapporten skriver Swedbanks Andreas Wallström att bankens bästa bedömning är att botten nu är nådd.

Så sammanfattningsvis kan vi säga att situationen är fortsatt väldigt utmanande, men att det finns hopp om att det värsta är över och att vi går mot en normalisering av ekonomin.