Ekonomin ökar takten ännu mer

Industrin går för högtryck och nu börjar även hushållen och detaljhandeln att vädra morgonluft.

Det ekonomiska läget fortsätter att ljusna och nu är det riktigt bra fart på den svenska ekonomin enligt de senaste ekonomiska rapporterna.

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern går till exempel upp med 7,6 enheter till 113,4 i april. 100 markerar det historiska snittet så det aktuella stämningsläget bland företag och hushåll är klart mer optimistiskt än normalt.

Allra starkast går tillverkningsindustrin som ökar med 3,3 enheter till 121,0. Ett värde som visar att stämningsläget i industrin är mycket starkare än normalt. Den största ökningen under april står dock detaljhandeln för. Den indikatorn steg med hela 18,3 enheter och gick därmed från 95,6 i mars till 114,8 i april. Orsaken till den stora ökningen är att detaljhandelsföretagen räknar med att försäljningen ska öka de närmaste månaderna.

Även tjänstesektorn, bygg- och anläggningsindustrin samt hushållen är mer optimistiska än de var i april. Hushållen har inte varit så här positiva sedan september 2018.

Att tillverkningsindustrin går bra bekräftas av Swedbanks och Silfs Inköpschefsindex, PMI. Indexet, som mäter den rådande konjunkturen, steg till 69,1 i april från 64,7 i mars. Allt över 50 tyder på tillväxt inom sektorn.

– Det är den näst högsta nivån i indexets 26-åriga historia. Sedan bottennivån i april förra året har PMI-total ökat med 32,7 indexenheter, vilket är en betydligt snabbare uppgång jämfört återhämtningen efter den globala finanskrisen 2008/09, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank i ett pressmeddelande.

Både orderingången och leveranstiderna nådde nya rekordnivåer, vilket tyder på att det är högtryck i den svenska industrin nu.

Högre BNP i år

Att ekonomin är på stark uppgång märks också på bankernas prognoser. SEB har i sin senaste Nordic Outlook-rapport reviderat upp siffran för Sveriges BNP under 2021 från 2,8 procent till 4,5 procent.

En risk är att inflationen börjar ta fart när ekonomin går för högtryck och hushållen börjar konsumera mer när vaccinationerna är klara. Men SEB:s ekonomer menar att det troligaste scenariot ändå är att det blir en måttlig inflationsuppgång.

Handelsbanken ser en liknande utveckling i sin senaste konjunkturrapport, även om bankens ekonomer inte är riktigt lika positiva som SEB. Ekonomerna på Handelsbanken höjer också sin BNP-prognos, men inte fullt lika mycket. De nöjer sig med att höja den till 3,8 procent från de 2,8 procent som ekonomerna räknade med i förra prognosen.

Även Handelsbanken räknar med att inflationen kommer att bli hanterbar.

– Vår syn är att en inflationsspiral skulle kräva att inflationsförväntningarna förlorar ankaret – ett mycket osannolikt scenario. På kort sikt kommer en kompott av tillfälliga faktorer pressa upp inflationen över centralbankernas mål, men därefter saktar prishöjningarna ned igen. Den ekonomiska återhämtningen pågår, men konjunkturens effekt på inflationen är begränsad och släpar efter, säger Christina Nyman chefsekonom på Handelsbanken i ett pressmeddelande.