Ekonomin på väg upp, men från en låg nivå

Den senaste statistiken visar att den svenska ekonomin kan vara på väg upp från botten, men fortfarande finns det många orosmoln.

Den svenska ekonomin fortsätter återhämta sig visar den senaste statistiken. Ett exempel på det är Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer som steg med 6,9 enheter i september till 94,5. En ordentlig uppgång, men då 100 markerar normalläget är barometern fortfarande en bit under det normala.

Konjunkturinstitutet understryker också att ”man bör tolka positiva signaler från företagen med försiktighet då ökningen sker från en väldigt låg nivå”.

Swedbanks och Silfs Inköpschefsindex för industrin, PMI, visar också på en återhämtning för den svenska ekonomin. PMI steg från 53,8 i augusti till 55,3 i september. Allt över 50 tyder på tillväxt så den svenska industrin växer igen.

Företagen vågar inte nyanställa

Nu ska man komma ihåg att ökningen sker från en låg nivå och att industriföretagen fortfarande är oroliga inför framtiden. Det märker vi bland annat på att delindexet för sysselsättning sjönk med 2,4 enheter till 45,4 i september. Så även om industriföretagen ser en ljusning är den inte så stark att det är aktuellt med nyanställningar.

Ser vi på tjänstesektorn så växer även den, men inte lika mycket som i augusti. Istället gick PMI-tjänster ner med 2,6 enheter till 54,7.

– Enskilda månadsutfall ska tolkas med försiktighet men trenden i PMI-tjänster är fortsatt uppåtgående och går lite stick i stäv med vad vi har sett i eurozonen där inköpschefsindex sjunkit under de senaste månaderna, säger Jörgen Kennemar ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

Även här är företagen positiva till att affärerna ska börja gå bättre, men är inte beredda att börja anställa folk igen. Delindexet för sysselsättning sjönk med 6,3 enheter till 42,9 i september.

Ser vi på PMI-Composite, som är ett sammanvägt index av PMI och PMI-tjänster, så sjönk det med 1,4 enheter till 54,9. Trots nedgången i september så visar det tredje kvartalet totalt sett på tillväxt inom både industri- och tjänstesektorn.

– Svenska näringslivet uppvisade en robust återhämtning under tredje kvartalet även om utvecklingen mattades av i slutet, säger Jörgen Kennemar.