Ekonomin stabiliserade sig, men corona gör framtiden osäker

Konjunkturprognoserna visar att tillväxten ökade i februari, men Corona-viruset kan Stjälpa allt över ända.

Konjunktursiffrorna för februari ser förhållandevis bra ut vid en första glans. Inköpschefsindex för industrin ökade från 52,0 i januari till 53,2 i februari. Tjänstesektorn gick ännu starkare. Där ökade indexet från 53,2 i januari till 56,7 i februari. Allt över 50 tyder på tillväxt så både industrin och tjänstesektorn växte.

Även konjunkturinstitutets Konjunkturbarometern steg i februari. Den gick från 97,3 i januari till 99,1 i februari. Då 100 är det historiska medelvärdet tyder det på att den svenska ekonomin i stort, där även hushållens ekonomi räknas in, är normalstark.

Men underlaget för de här siffrorna samlades in innan oron för coronavirusets spridning tog fart på allvar. En oro som kan ge helt andra siffror nästa månad.

– Osäkerheten kring coronaviruset och dess effekter på tillväxten ökar risken för en konjunkturavmattning i tjänstesektorn de närmaste månaderna, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank.

En del siffror som påverkar indexen positivt kan också vara tecken på en nedgång istället. Till exempel ökade leverantörernas leveranstider inom industrisektorn. Det tyder normalt på att efterfrågan ökar, men i det här fallet kan orsaken vara en annan.

– Även om coronavirusets effekter på svensk industri ännu inte är synliga i PMI kan de stigande leveranstiderna vara en indikation på utbudsbegränsningar på grund av utebliven produktion inte minst från kinesiska leverantörer. Något som på sikt kan äventyra den svenska industriproduktionen, säger Jörgen Kennemar.