En trend inte ens CFO kan undvika

Mobilitet är en av de snabbast växande teknologiska trenderna för företag någonsin. Användningen av surfplattor och smartphones fortsätter att fullkomligt explodera, något som till stor del är pådrivet av privat användning och sociala medier. Det fotas, delas, lajkas, surfas, googlas, mejlas, messas, addas, connectas och så vidare. Hela tiden.

För många har det blivit en livsstil där man inte skulle klara sig utan sin mobil, vare sig privat eller i arbetet.

Det är tydligt att mobilitet är hett. Området rankas högt i årets alla trendrapporter och mycket tyder på att 2013 kan vara året då det slår igenom på allvar hos många företag.

Varför? Jo, välkänt är att för att nå en högre lönsamhet är konstant förbättring i operationell effektivitet kritiskt. Det är här mobila arbetssätt kan stödja genom en rad olika effektivitetsvinster.

Varför just nu? Jo, de nödvändiga förutsättningarna har etablerat sig på marknaden, det vill säga god tillgång till infrastruktur, applikationer samt terminaler.

Ger mervärde
För att nå just ökad operationell effektivitet finns mycket att hämta med mobilitet, till exempel med rätt typ av anpassade tjänster för mobila medarbetare. Det kan vara säljstöds-appar för mobila säljare eller tidrapporterings- eller arbetsordermöjligheter för mobil personal samt servicepersonal. Utöver förbättrad effektivitet finns en rad ytterligare drivkrafter till varför företag anammar mobila arbetssätt i större utsträckning.

Det handlar bland annat om att bygga sitt varumärke som arbetsgivare genom att tillhandahålla rätt typ av attraktiva och användarvänliga terminaler. Det kan ge en stark medarbetarnöjdhet om man upplever att man får något utöver det väntade. Motsatsen kan naturligtvis även ge ”bad will”, det vill säga att man som anställd får terminaler som är sämre än de som konkurrenterna tillhandahåller.

Även ökad tillgänglighet kan ge ett mervärde som kan vara svårt att värdera, men genom att göra det lättare för medarbetaren att läsa och skicka mejl samt komma åt intranätet via mobilen kommer arbetstiden automatiskt sträcka sig långt utöver de traditionella, utan att det upplevs som betungande. Vidare kan leverantörer och kunder få en bättre service genom till exempel mobila faktureringsmöjligheter.

Hur gör man då för att ta företagets mobila användning ett steg högre? För att på bästa sätt dra nytta av effekterna det kan ge gäller det som alltid att ha det basala på plats först: Anpassa interna processer samt teknologisk plattform och säkerställa att dessa stödjer varandra på ett strategiskt och operationellt sätt.

Risk och möjlighet på samma gång
Det är även viktigt att skaffa sig struktur och riktlinjer. Tidigt, annars kan det kosta i form av felaktiga eller bristande investeringar, hög personalomsättning eller dyra säkerhetsläckor.

Men vad händer när anställda vill och börjar använda sina egna telefoner mot företagets nätverk och applikationer? Vilken balans mellan valfrihet och kontroll skall finnas? Hur ska finansiella risker samt säkerhets- och integritetsfrågor kopplat till detta hanteras? Hur ska riktlinjer anpassas för att täcka in dessa nya risker?

Detta risk- eller, om man hanterar det på rätt sätt, möjlighetsområde kallas ”bring your own device” eller förkortat BYOD. Man kan redan idag se att anställda använder sina privata surfplattor på arbetet just på grund av att det upplevs enklare i vissa situationer.

Det troliga är att detta kommer att bli än mer utbrett och kanske till och med norm om företag vågar anamma valfrihet gällande mobila terminaler. Det må kosta en del i form av ökade kostnader för plattformsstöd och riskhantering men återbetalar sig med största säkerhet i form av ökad medarbetarnöjdhet.

Så agerar du
Vad bör man då göra som CFO om den spontana bedömningen är att mobila lösningar skulle kunna vara värdefullt för företaget eller om man tycker att den interna utvecklingen går för långsamt? Mina rekommendationer är att inledningsvis:

1. Ta upp frågan inom ledningsgruppen för att öka medvetenheten.

2. Säkerställa att affärsutvecklingsavdelningen utreder eller låter tillsätta en utredning för att klargöra vilka nya möjligheter och hot som finns.

3. Säkerställa att it-avdelningen har en definierad mobilitetsstrategi, ofta en del av it-strategin, och har rätt förutsättningar för att kunna leverera med det nya verksamhetsbehovet.

4. Hantera riskerna genom att uppdatera riktlinjer och processer samt vid behov upprätta nya.

Sammanfattningsvis tror jag att mobilitet är en trend svenska företag inte kommer kunna undvika. Vad tror du?

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom IT-strategier, projektstyrning och IT effektivisering. Han hjälper kunder med utmaningar inom dessa områden genom sitt arbete som strategikonsult på Acando. Du når honom via cfoworld@idg.se alternativt Acandos växel.