Enklare att mäta hur kunderna uppfattar företaget

SAP lanserar nya lösningar som kan mäta hur ett företag och dess produkter och varumärken upplevs av kunder och medarbetare.

Tio nya verktyg ska ge företag bättre information om hur företaget och dess produkter uppfattas och var den största förbättringspotentialen finns. Det blev resultatet av SAP:s köp av Qualtrics och tanken är att de nya verktygen ska skapa en heltäckande plattform för upplevelsehantering (XM).

I grunden handlar det om att verktygen gör det möjligt att kombinera upplevelsedata, X-data, med operationella data, O-data. Med verktygen kan företag nu lägga till X-data direkt i en företagsapplikation för till exempel CRM, ERP eller HCM.

— Vi lever i en upplevelseekonomi där företag antingen medvetet satsar mot toppen eller omedvetet faller mot botten. Skillnaden mellan hur de lyckas beror på att de förstår hur X-data och O-data tillsammans beskriver vad som händer i verksamheten, varför det händer och hur man i realtid ska agera för att leverera resultat, säger Ryan Smith, vd och en av grundarna av Qualtrics.

De tio verktygen är uppdelade i fyra för kundupplevelse, tre för medarbetarupplevelse och tre för marknadsundersökningar (ingen ytterligare information om de sistnämnda än).

Med de här verktygen ska företagen bland annat kunna:

  • Centralt samla X-data från kunder, anställda och andra intressenter vid varje meningsfull kontakt i ett enhetligt och företagsövergripande system. Det gör det enklare för företag att lyssna.
  • Koppla X-data till verksamheten och processerna för att förstå varför saker händer, upptäcka dolda trender och sedan automatiskt ge rekommendationer för att korrigera det som inte fungerar och lyfta fram det som går bra.
  • Agera så att kunder stannar längre, köper mer och delar mer med sina vänner – och anställda som presterar mer, bygger en positiv kultur och blir ambassadörer för sitt varumärke.