Ett kärvt 2013 att vänta för dig som företagare

2013 blir ett kärvt år. Det visar en internationell undersökning gjord på uppdrag av revisions- och konsultföretaget Grant Thornton. I undersökningen har 3200 företagsledare tillfrågats hur de ser på bland annat nyanställningar, försäljning, investeringar och lönsamhet. Resultatet visar att 2013 blir ett svagare år jämfört med 2012 inom de flesta områden: Investeringsviljan är lägre liksom sysselsättningen och försäljningen.

Undersökningen baseras på intervjuer under november och december med företagsledare i Sverige, Norge och de baltiska staterna.

Företagsledarna har tillfrågats om de tror på en ökning, minskning eller oförändrat läge för varje område. Därefter har ett balansmått har tagits fram, som visar skillnaden mellan andelen företag som tror på en ökning och de som tror på en minskning för respektive kategori.

Även Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel, som genomförs kvartalsvis sedan 2005, förutspår ett tufft 2013. Över 70 procent av företagen som deltog i den senaste undersökningen tror att konjunkturen vänder först om ett år eller senare än så. 35 procent tror att det dröjer mer än ett år innan det vänder.

– Det är entydigt att de deltagande företagen tror att vändningen ligger långt fram i tiden. Att de har en annan syn än Riksbanken beror på att företagen baserar sina svar på information från sina kunder och leverantörer, säger Björn Lindgren, nationalekonom på Svenskt Näringsliv, i en kommentar.

Han menar att det rådande läget är oroande, då flera stora varsel har inträffat på kort tid: Både konjunkturella varsel med anledning av konjunkturläget och strukturella varsel, som innebär att verksamheten läggs ned och ofta flyttas utomlands.

– Inte minst har vi sett strukturella varsel i forskningsbranschen, med Astra och Sony Ericsson. De jobben kommer inte tillbaka den dagen det vänder uppåt igen och det är väldigt allvarligt. Under lång tid gjorde regeringen inte mycket åt saken. I och med höstbudgeten har vissa steg tagits i rätt riktning, men det är viktigt att man inte slutar där. Fler steg måste tas, säger Björn Lindgren.