Ett turbulent börsår att vänta 2015

När detta skrivs återstår det fem handelsdagar av börsåret 2014. Sammantaget ser det ut att bli ett ganska normalt år avkastningsmässigt där Stockholmsbörsen idag står 7 procent högre än vid årsskiftet. Men skillnaderna är som vanligt relativt stora och medan ett världsindex, MSCI World, klättrat knappt 2 procent har exempelvis tillväxtmarknaderna generellt fallit med -8 procent (MSCI EM).

Skillnaderna har varit omfattande även inom tillväxtmarknaderna, där exempelvis Indien stigit med dryga 23 procent och Ryssland fallit med nästan -50 procent. Europeiska aktier är i princip oförändrade medan amerikanska aktier har stigit med nästan 9 procent.

Inför 2015 kan man konstatera att de största globala aktiemarknaderna har stigit sex år i följd, men blir det ett sjunde? Stöd för ett sådant scenario kommer främst från fortsatt stimulativa centralbanker, i form av ECB, BoJ och kinesiska PBoC, som tagit över stafettpinnen från Fed när det gäller att se förse världen med likviditet.

Marknaden har i dagsläget till relativt stor del prisat in att ECB kommer sjösätta ett omfattande QE-program likt de 3 som Fed redan kört, det vill säga köpa statsobligationer. Det gäller dock att Tyskland ger sitt tillåtande och för att detta ska ske behöver ett flertal länder, främst Frankrike, visa ett bättre reformarbete och stramare budgetar. Sannolikt lanseras ett dylikt QE-program under det första halvåret 2015.

Stöd bör även komma från en fortsatt växande amerikansk ekonomi. USA leder den globala återhämtningen och de flesta ekonomiska indikatorer pekar på en stabil tillväxt. Sysselsättningen är stark och ekonomin taktar nu stabilt över 200 000 nya arbetstillfällen i månaden, ökad förmögenhetstillväxt i takt med rekordbörser och stigande fastighetspriser samt en skarp nedgång i oljepriset som ger en boost till konsumenterna. Den amerikanska ekonomin går mot sitt kanske starkaste år sedan 2005 med en tillväxttakt kring 3 procent, vilket är väl över de 2 procent som landet uppvisat under de senaste fyra åren.

Den globala tillväxttakten bör därför bli relativt stabil, dock utan att visa några större styrketecken, och får stöd av fortsatt extremt låga räntor och ett lägre oljepris. En global tillväxttakt på minst 3 procent under 2015 bör ge ett visst stöd till bolagens försäljningsutveckling och därmed något starkare vinsttillväxt. Det behövs, eftersom vinstförväntningarna för 2015 är relativt höga och vinstnedrevideringarna har fortsatt.

Samtidigt har det också medfört en stigande dollar, och dollarindex är nu på 8-årshögsta. Dollarstyrkan bör visserligen verka något dämpande på den amerikanska ekonomin, eftersom det blir svårare för amerikanska företag att konkurrera på de globala marknaderna, men frågan är om det inte är ännu värre för vissa länder och företag inom exempelvis tillväxtmarknaderna som har finansierat sig via dollarlån.

Dollarn har stärkts mot nästan samtliga tillväxtmarknadsvalutor, där exempelvis den Sydafrikanska randen och den mexikanska peson är på sina svagaste nivåer sedan 2000 och 2002.

Den allt starkare statistiken från USA har naturligtvis även medfört att spekulationerna kring när en första räntehöjning av Fed kommer inträffa. Ekonomin infriar ju Feds förväntningar. I dagsläget förväntar sig marknaden en första höjning vid halvårsskiftet 2015, men dessa förväntningar kan snabbt röra sig framåt om statistiken fortsätter att vara så pass stark som den är i dagsläget.

Skulle Fed tvingas höja lite tidigare och lite mer än vad marknaden i dagsläget förväntar sig kan volatiliteten snabbt komma att stiga på de finansiella marknaderna. Samtidigt är inflationen fortsatt svag och pressas nu även av det fallande oljepriset. Det kommer därför att vara stort fokus på Feds räntemöten under 2015.

Förutom att flera börser befinner sig på nya rekordnoteringar, värderingar som befinner sig i övre delarna av sina historiska intervall och vinstnedrevideringar, finns det en rad hot mot ett mer positivt scenario. Kommer tillväxten att försvagas ytterligare i ett Europa, där flera viktiga val kommer att hållas under året, exempelvis Grekland och England som är missnöjda med hur Europasamarbetet utvecklats.

Och hur kommer oljeprisfallet att slå? Bland förlorarna återfinns oljekänsliga sektorer och länder såsom oljebolagen och oljeservicesektorn samt länder som Ryssland, Norge, Venezuela, Iran, Nigeria och de oljerika länderna i Mellanöstern. Omställning till ett lägre oljepris innebär att det troligtvis kommer bli sämre innan det blir bättre inom den globala oljeindustrin.

Hur slår den allt starkare dollarn och möjligtvis stigande amerikanska räntor mot tillväxtmarknaderna och deras valutor? En chock mot den i dagsläget relativt svaga globala ekonomiska återhämtningen skulle kunna bli svår att parera.

Med det sagt bedömer jag att 2015 blir ett mer turbulent börsår än 2014. Att ha en diversifierad portfölj kommer troligtvis att bli än viktigare framöver.
Sprid dina risker. Diversifiering är som en försäkring – du behöver det inte förrän du behöver det.

Om skribenten: Dag Tigerstedt är investeringsstrateg på Carnegie Privatbank och skriver varje månad i CFOworld om marknaderna och det globala läget.

Dag Tigerstedt
About Dag Tigerstedt 17 Articles
Dag Tigerstedt är Investeringsstrateg på Carnegie Privatbank.