EU ändrar momsen

Momslagstiftningen inom EU varierar från land till land och det är något som ledarna inom EU vill ändra på. Ett steg mot att göra EU till ett enda momsområde togs när EU:s finansministrar antog ett förslag på nya momsregler vid internationell handel.
 
PWC har gått igenom förslaget och sammanfattar det i följande punkter:
 

  • Ett giltigt momsregistreringsnummer föreslås bli en av förutsättningarna för att tillämpa undantaget för moms vid EU-försäljning.

 

  • För att på ett bättre sätt tackla momsbedrägerier måste kvalitén och tillförlitligheten förbättras på den data som används för att utbyta information gällande momsregistreringar (VIES-databasen).

 

  • De praktiska momsproblem som uppstår i samband med kedjetransaktioner noterades och kommissionen uppmanades att analysera och föreslå enhetliga kriterier för att bedöma momshanteringen i samband med dessa transaktioner.

 

  • De olikheter som finns avseende momsreglerna för konsignationslager noterades. Det föreslogs därför att förenklingsreglerna på detta område ska harmoniseras och införas i alla länder.

 

  • Vikten av en enhetlig syn på vilka handlingar som krävs för att styrka att en transport ut ur landet ägt rum i samband med en momsfri EU-försäljning underströks.

 
I en kommentar till förslaget skriver Sara Lörenskog, som arbetar med momsrådgivning på PWC, att ”De områden som identifierats är onekligen områden där det skulle förenkla för företagen om harmonisering inom EU kan uppnås. Punkterna som diskuterats ovan är positiva för de flesta företag som ägnar sig åt internationell handel”.