EU inför tillfälliga momsregler

I väntan på mer omfattande momsreformer har EU:s finansministrar beslutat att införa fyra förenklingsregler.

EU vill modernisera momshanteringen bland medlemsländerna med en stor momsreform, men i väntan på att den ska bli färdig har EU:s finansministrar nu beslutat att införa förenklingsregler som ska träda i kraft 1 januari 2020. Reglerna ska se till att medlemsstaterna inte ställer olika krav på företagare som tillhandahåller varor internationellt.

Reglerna ska i korthet förenkla momshanteringen inom fyra områden:

  • ”Call-off” försäljning av varor från lager – förenklade och harmoniserade regler avseende varor som flyttas till ett lager i ett annat EU-land som står till förfogande för endast en känd köpare.
  • Köparens momsregistreringsnummer – för att kunna tillämpa undantaget för moms vid försäljning av varor till annat EU-land måste säljaren ha kännedom om köparens momsregistreringsnummer.
  • Kedjetransaktioner – enhetliga kriterier avseende kedjetransaktioner för att öka rättssäkerheten.
  • Bevis på leverans inom EU – harmoniserade regler avseende bevisning för att varor har flyttats från ett EU-land till ett annat.

PWC har analyserat dessa ”quick fixes” och skriver i en kommentar bland annat att:

Quick fixes innebär både en förenkling och vissa skärpta krav. Till följd av quick fixes kommer företag som bedriver EU-handel behöva ha system som löpande bevakar att till exempel köparen har ett giltigt momsregistreringsnummer vid försäljningstidpunkten. Detta är något som företag som är verksamma internationellt är vana vid men kravet på kännedom om kundens momsregistreringsnummer ökar den administrativa bördan ytterligare då det krävs att kundens giltiga momsnummer anges på fakturan.

Syftet med att införa harmoniserade regler avseende kedjetransaktioner är att undvika osäkerhet kring momshanteringen i respektive medlemsstat. I dagsläget finns det risk för att transaktioner dubbelbeskattas eller inte beskattas alls. Vi anser att det är viktigt för företagen att se över hur de förändrade reglerna påverkar företag som är del i internationella kedjetransaktioner.