EU vill stoppa momsbedrägerier

EU-kommissionen anser att medlemsländerna förlorar stora summor på momsbedrägerier och vill därför ändra hela momssystemet inom unionen.

150 miljarder Euro försvinner i momsbedrägerier inom EU varje år. Det menar EU-kommissionen som därför vill genomföra en omfattande momsreform som ska försvåra bedrägerierna och samtidigt förenkla momssystemet inom EU.

Bedrägerierna som EU-kommissionen pekar på går ofta till så att ett företag köper en vara från ett företag i ett annat EU-land utan moms. Sedan säljer de varan med moms i det egna landet, tar vinsten och försvinner.

Enligt det nya förslaget ska momsen deklareras och betalas av säljaren och sedan får skattemyndigheten i det landet föra över momsen till rätt land. EU-kommissionen räknar med förslaget ska minska den här typen av bedrägerier med 80 procent.

Kommissionen räknar också med att det ska förenkla momshanteringen för företagen i och med att de ska kunna sköta alla momsärenden via en central webbportal. Frågan är hur det kommer att bli i verkligheten? PWC har nämligen tittat närmare på förslaget och har bland annat följande kommentar:

”Även om syftena bakom den föreslagna reformen är goda kommer detta innebära en stor ökad administrativ börda för företag. I praktiken tillkommer en ytterligare kundkategori som ska hanteras på ett eget sätt, vilket kräver stora systemanpassningar. Säljare måste också hela tiden ha kontroll på skattesatser inom EU.”

Nu ska alla medlemsländer få komma med synpunkter och sedan ska kommissionen lägga ett mer detaljerat förslag nästa år. Hela reformen kan vara genomförd 2022 om allt går som det ska.