EU vill storsatsa på AI

EU vill hämta in försprånget som USA och Kina har skaffat sig inom AI och vill därför att EU satsar över 20 miljarder Euro per på AI under nästa decennium.

Artificiell Intelligens, AI, är ett område som kan få enorm betydelse för nationer, näringsliv och privatpersoner de närmaste decennierna. USA och Kina är idag helt dominerande när det gäller AI-utveckling och det oroar EU.

EU-kommissionen menar att AI är för viktigt för att låta andra länder och regioner bestämma hur tekniken ska utvecklas. Så kommissionen föreslår nu att EU ska stöda AI-utveckling inom medlemsländerna.

Enligt kommissionen investerade företagen i Europa runt 3 miljarder Euro på AI-utveckling 2016. Motsvarande siffror för Asien och Nordamerika var 6,5–9.7 miljarder Euro respektive 12,1–18,6 miljarder Euro. Kommissionen vill nu se att investeringar inom EU ökar till 20 miljarder Euro i slutet av 2020 för att sedan ligga över den nivån varje år under nästa decennium.

För att nå dit vill EU-kommissionen öka sitt utvecklingsstöd för AI med 1,5 miljarder Euro till 2020. De vill också att medlemsstaterna och företagen i dessa stater ökar sina investeringar i motsvarande grad. Det skulle då enligt kommissionens beräkningar ge en total satsning på över 20 miljarder Euro till 2020.

Kommissionen föreslår i korthet att:

  • EU ska lägga stora pengar på AI. Det handlar om allt från grundforskning till stöd för innovation som leder till nya produkter samt bättre tillgång till de datamängder som behövs för att skapa avancerade AI-lösningar.
  • Alla måste förbereda sig på de socioekonomiska förändringar som AI kommer att medföra. Medlemsländerna måste till exempel modernisera utbildnings- och fortbildningssystemen för att dra nytta av AI. Dessutom måste de förbereda hela arbetsmarknaden på den förändring som AI kommer att innebära.
  • Ett legalt och etiskt ramverk ska skapas inom EU. Det behövs nya regler för att skapa AI-lösningar som tar full hänsyn till EU:s grundrättigheter för medborgare.