Experten: ”Välj Europa före USA”

Det positiva risksentimentet har skapats av stabila företagsrapporter och tillväxtförhoppningar. Marknaden står visserligen inför en period av ökad osäkerhet, då USA ska förhandla om budgetutgifter samtidigt som det italienska folket går till valurnorna. Men marknaden är stark och den relativt stora oron för en svag makroekonomisk statistik som man kunde se under hösten har svängt.

Kortsiktigt kommer det förmodligen snart en rekyl och för den som har en kortare horisont kan en ökad vaksamhet vara på sin plats. Men det är oftast svårt att förutspå det korta tradingklimatet och är du i stället mer långsiktig är det förmodligen bättre att vara investerad och följa med i aktiemarknadens svängningar, och i den ekonomiska återhämtningen i världsekonomin.

De senaste åren har större delen av marknadens uppmärksamhet riktats mot stimulanser och likviditetsstödjande åtgärder i olika former. Hur centralbanker har agerat och vilka politiska beslut som fattats har varit i fokus snarare än den realekonomiska utvecklingen. Möjligtvis närmar vi oss nu alltmer en ”normalisering” och det skulle i sin tur åter kunna öka fokus på tillväxtutsikter och värdering.

Värderingen är vanligtvis en dålig indikator för aktiemarknadens utveckling på kort sikt, eftersom den oftast befinner sig på ”för höga” eller ”för låga” nivåer under längre perioder. Men naturligtvis är värderingen av aktiemarknaden viktig för den långsiktiga potentialen, och värderingen borde ännu inte hämma en fortsatt börsuppgång.

Världsindexet MSCI World handlas för tillfället till ett p/e-tal om 14,5x, vilket är under dess historiska snitt. Samtidigt ger indexet en direktavkastning om 2,8 procent, vilket är i linje med dess 42-åriga medianvärde. Inte heller vinstförväntningarna bör vara för höga. För närvarande väntar sig marknaden att den globala vinsttillväxten ska uppgå till 10 procent under de kommande tolv månaderna. Det ger ett p/e-tal om 13x.

Om vi i stället antar en vinsttillväxt på mer modesta 5 procent skulle p/e-talet bli 13,3x, vilket är attraktivt jämfört med medianvärdet under de senaste 25 åren som är 15x.

Rapportperioden i såväl USA som Sverige har överraskat positivt. När hälften av bolagen på S&P500 har rapporterat är den genomsnittliga vinsttillväxten 11 procent, och det är betydligt över de knappa 3 procent som förväntades inför rapportperioden. För hela 2013 väntas bolagens vinster stiga med 9 procent.
I det nordiska rapportflödet har vi haft en liknande utveckling. Vinsttillväxten har varit 11 procent bättre än marknadens förväntningar och nu förväntas vinsttillväxten vara 12 procent för såväl 2013 som 2014.

"Europa bör ha bättre förutsättningar än USA"
Under 2013 kommer troligen marknadens fokus i allt större utsträckning att flyttas från skuldproblematiken, främst inom eurozonen men även i USA, och i stället riktas mot den ekonomiska tillväxten. Europa och Kina bör ha bättre förutsättningar än USA att komma med positiva överraskningar framöver.

Euroområdet har gjort framsteg under 2012 och framför allt har systemrisken i banksektorn sänkts. Det har även genomförts en rad nödvändiga reformer i bland annat Sydeuropa.

Under 2013 måste euroområdet försöka förbättra den ekonomiska tillväxten och få ned arbetslösheten, som är extremt hög. En del ledande ekonomiska indikatorer, som tyska IFO-index och italienska ISTAT-index, har signalerat en stabilisering och börjar nu röra sig i en mer positiv riktning. Även hushållens konfidensbarometrar har bottnat och vänt upp, om än från väldigt låga nivåer.

Förhoppningsvis kan eurozonen lämna recessionen bakom sig under 2013, men det är fortfarande en allvarlig situation och även om vi bara får se en liten förbättring får det anses vara väl så gott. I dagsläget är europeiska aktier lågt värderade jämfört med sitt historiska genomsnitt och jämfört med andra regioner. Förväntningarna är lågt ställda – vilket innebär att det blir lättare att överraska positivt.

USA har kommit längre i sin ekonomiska återhämtning och landets aktiemarknad har under de senaste åren gått betydligt bättre än motsvarigheterna i Europa och Kina.

Europeiska aktier har alltså potential att utvecklas bättre än amerikanska och därför är en minskning av amerikanska aktier till fördel för europeiska att rekommendera.

Om skribenten: Daniel Ljungström är chefsstrateg och investeringsansvarig på Carnegie Privatbank.