Experternas bästa tips till dig som är CFO


Karriär: 8 spaningar för dig som vill klara framtiden

Expertpanelens Sara Sterner och Ann Keve Isaksson om en allt mer komplex värld, ställd mot den mänskliga driften att söka trygghet. Hur rustar du som CFO dig bäst för att vara beredd i allt mer global och komplex värld som delvis kräver andra förmågor och färdigheter än tidigare?


Skatt: 6 punkter som ger dig koll på momsen 2011
Förra året började nya regler för momsredovisning att gälla inom EU, däribland krav på att företag med viss periodicitet ska lämna in en periodisk sammanställning över sin försäljning av tjänster till näringsidkare inom EU. 2011 bjuder på ny tolkning av olika situationer på grund av nya rättsfall.

Koll på momsen
Marknad: 5 tips till en lyckad marknadsnotering
Vad är det som gör att endast en del bolag lyckas med sin marknadsnotering? Enligt en undersökning kan man koka ner framgångsorsakerna till fem punkter.


Sourcing: 5 heta tips till kostnadsbesparingar
Många företag behöver spara, både inom it och övriga områden. Faktorer värda att se över är bland annat leverantörskontrakt och personal. CFOworlds expert Peter Engström guidar.


IT-Management: 4 risker i kontrakt för molntjänster
Den som väljer att lägga ut delar av sin it i nätverksbaserade lösningar i det så kallade molnet bör hålla ett öga på kontraktet. Molntjänster för it kan medföra risker och inte leverera de besparingar de var tänkta att göra.


Affärssystem: 3 råd till CFO:er och CIO:er om datakontroll
CFO:n och ekonomiavdelningen är de som ytterst borde ansvara för ett företags datakontroll, men de måste samarbeta nära med it.