Expertpanelen: 3 faktorer för framgångsrikt ledarskap

När ägnade du senast en stund åt att reflektera över ditt ledarskap? Den frågan ställer Joar Orefjärd, ledarskapskonsult med ambitionen att synliggöra nya perspektiv och möjligheter för dig att utveckla ditt ledarskap.

Syftet med krönikan är att inspirera till utveckling av ledarskapet – för ett ännu bättre resultat i företaget. Jag vill vara lite av en ”belysningskonstnär” som synliggör nya perspektiv och möjligheter för utveckling av ditt ledarskap. Du kan påverka innehållet i krönikan genom att skicka in frågor – din verklighet styr vad jag tar upp.

Några frågor att fundera över:

  • Vilka är dina viktigaste uppgifter som CFO – och hur löser du dem?
  • Hur stor del av din tid arbetar du med chefs-/ledaruppgifter?
  • När ägnade du senast en stund åt att reflektera över ditt ledarskap?

Vi lever och verkar i ett postindustriellt samhälle där allt fler företagsledare menar att ”medarbetarna är vår viktigaste resurs”. Dessa medarbetare har ofta en längre utbildning och större behov av att känna inre motivation (vilja) för det som skall göras.

Traditionella hierarkiska organisationsformer som främjar ledarskap genom instruktion, kontroll, etcetera, är oftast dåliga på att generera vilja och resultatet blir att medarbetarna gör det de ”måste” – inte vad de vill. Det behövs organisation och ledning anpassad till dagens samhälle som tillvaratar och utvecklar medarbetarnas potential

En framgångsrik ledare:
• Är tydlig om uppgifter, roller och ansvarstagande.
• Bryr sig om sina medarbetare – den som känner sig sedd, lyssnad på, och bekräftad har mycket lättare att känna engagemang och lust att bidra till verksamheten.
• Är medveten om att varje situation påverkas av vad vi säger och gör (strukturfrågor) och hur vi har det inombords (känslor och tankar).

Ledarens tre roller:
• Ledarskap – skapa en vision och se till att den förankras bland medarbetarna
• Administration – skapa och upprätthålla system- och strukturer för verksamheten
• Coaching – frigöra medarbetarnas potential

Hör gärna av dig med frågor och funderingar till cfoworld@idg.se

På återseende & med vänliga hälsningar!

Joar Orefjärd