Expertpanelen: Business Discovery – när du vill upptäcka ditt företag

På senare år har verktygen som används inom Business Intelligence-området blivit mer sofistikerade med mer fokus på användbarhet och verksamhetsnytta. En ny nisch har börjat utkristallisera sig som benämns Business Discovery, där exempelvis svenska QlikView varit en föregångare tillsammans med lösningar som Tableau och Spotfire. De har dragit med sig stora namn som Microsoft, IBM Cognos och SAP vilket i stort gjort verktygen som helhet bättre och mer användarvänliga.

Men vad är då Business Discovery? Precis vad det låter som: det handlar om att upptäcka ditt företag!
Business Discovery kan beskrivas som användardriven Business Intelligence som hjälper människor att fatta beslut baserat på flera källor: data, människor och miljö. Användare kan skapa och dela kunskap och analys i grupper och mellan affärsenheter.

På senare år har det kommit mer och mer sofistikerade verktyg som möjliggör för medarbetare att kunna ställa och besvara sina egna frågor och följa sin egen väg till förståelse och insikt. Denna speciella nisch inom Business Intelligence-området har av Gartner Group och andra börjat kallas för Business Discovery.

Här är några sammanfattande punkter om vad Business Discovery innebär:

  • Det är affärsanvändare i ett företag som sitter på kunskapen om de vardagliga problemen och utmaningarna som ska ha möjligheterna att analysera. Det innebär att om användningen breddas långt ut i organisationen tillvaratas all den kunskap som finns.
  • Tänket inom Business Discovery går mer mot små “appar” som löser ett specifikt problem och ger möjlighet till omedelbar analys, och som sedan kan spridas i en organisation, istället för att försöka lösa alla problem i en enda stor plattform.
  • Ingen kan förutspå vilka frågor affärsanvändare har när de börjar utforska data – inte ens användarna själva. Business Discovery-verktyg gör det lätt för användare att blanda och sätta ihop data i nya vyer och skapa nya rapporter direkt för att ge djupare förståelse. Utvecklingen är användardriven (Detta är Self Service Business Intelligence i praktiken, som jag skrev om i en tidigare krönika.)
  • Mobiliteten är ett starkt fokusområde vilket bottnar i att användaren inte ska behöva vara bunden till en speciell plats för att kunna sköta sina uppgifter eller få fram den information som behövs för stunden.
  • Det ska inte vara svårt och ta tid att hitta till och i informationen. Och är tiden ett hinder för att få fram information så tappar användaren snabbt intresset.

I takt med att Business Discovery-lösningarna brett ut sig och blivit populära, exempelvis genom QlikViews stora framgångar, har också fler och fler andra leverantörer hakat på detta tåg. De som var först hade länge ett stort försprång, exempelvis genom svårkopierad teknik och genom att de traditionella spelarna var (och i viss mån är) fast i gamla plattformar och i ett gammalt tänk.

Men nu har de haft några år på sig och tagit rejäla kliv för att närma sig. Så i de nya lösningar som nu kommit eller kommer från de stora traditionella spelarna som Microsoft, IBM Cognos och SAP för att nämna några, är det inte längre lika stor skillnad. Det återstår att se om pionjärerna lyckas ta nya kliv för att återta initiativet.

En av de stora utmaningarna inom Business Discovery är att tillhandahålla korrekt data till affärsanvändarna för att garantera kvaliteten på deras analyser. När vi släpper lös användarkraften med Self Service Business Intelligence, och även bygger många mindre nischade applikationer för specifika ändamål kan det lätt bli rörigt och i viss mån kaosartat.

It-organisationen kanske inte heller är lika involverade som garant för kvalitet och stabilitet när utvecklingen blir mer användardriven. Därför är det av yttersta vikt att utrullningen av Business Discovery-verktyg stöttas och underbyggs med beprövade metoder och verktyg för att skapa en kvalitetssäkrad analysmiljö, exempelvis med hjälp av data warehouse-metodik för att skapa ordning och reda.

I min senaste krönika ”Den som inte har information kan inte ta ansvar” skrev jag om att information och kunskap om läget möjliggör för medarbetare att ta ansvar vilket skapar delaktighet. Detta leder i sin tur till engagemang och motiverade medarbetare.

Business Discovery är ett naturligt steg av detta och dessa verktyg möjliggör det fullt ut. De överbryggar gapet mellan traditionsbundna rapportfokuserade BI-lösningar och programvaror som Excel, samt frigör stora möjligheter till bättre förståelse och insikt. Om organisationen dessutom strävar efter att skapa en företagskultur där analys och upptäckt är en naturlig del av verksamheten så är det möjligt att uppnå betydande konkurrensfördelar.

När medarbetare är med och delar och bygger upp en gemensam kunskapsbank och en värdegrund och samarbetar kring analys och upptäckt så kommer sedan den naturliga fortsättningen av detta, nämligen Social Business Discovery. Men mer om det i en annan krönika.

Om skribenten: Thomas Svahn är regionchef och seniorkonsult på Advectas, ett företag specialiserat på att hjälpa kunder med lösningar inom Business Intelligence och verksamhetsstyrning. Detta är en av en serie krönikor inom området och i denna krönika har Thomas fått hjälp med skrivandet av Torbjörn Ungvall som är ansvarig för Business Discovery-området på Advectas. Har du synpunkter eller förslag till frågeställningar att behandla i kommande krönikor är du välkommen att kontakta Thomas på thomas.svahn@advectas.se eller 0732-316359.