Expertpanelen: CFO – vår tids diversearbetare?

CFO är en riktig diversearbetare skulle man kunna säga. Diversearbetare låter enkelt, kanske rent av simpelt, men det är det inte. Även Helena Casserlöv-Kvist som VD är diversearbetare och tycker att det är roligt. Nästan alltid …

Några roller som CFOn har är:
Kamrern – ser till att det blir rätt i redovisningen och har örnkoll på siffrorna. Älskar kontoplaner, tydliga redovisningsprinciper och processer samt effektiv rapportering.

Analytikern – identifierar de viktigaste intäkts- och kostnadsdrivarna i företaget. Hittar nyckeltalen som fångar drivkrafterna och motiverar till stordåd. Planerar framtiden och följer upp dåtiden. Påtalar risker.

Pedagogen – begär bara det som verkligen behövs ifrån verksamheten. Översätter nyckeltalen till organisationens eget språk och visar dem visuellt. Får alla att koppla sin egen dagliga insats till företagets tillväxt- och lönsamhetsmål.

Förändringsagenten – kommunicerar mål i organisationen, kopplade till drivande nyckeltal. Förstärkning och förändrar genom detta beteenden i linje med företagets strategi och mål. Får organisationen att gilla uppföljning och agera på avvikelser. Agerar på risker; minimerar, eliminerar eller helt enkelt accepterar dem.

Därtill behövs:
Systemägaren – ser till att ha väl fungerande systemstöd för relevanta processer. Allt för att möjliggöra effektivitet, säkerhet och utveckling av alla ekonomirelaterade processer.

Ordningsmannen – håller ordning på VD och övriga ledningsgruppen. Förbereder och protokollför möten och följer upp att allt blir gjort. Bidrar med struktur i verksamheten. Skapar tydliga befogenhetsinstruktioner så att man vet vilka ramar man har att röra sig inom för att nå målen.

Finanskillen/-tjejen – likviditetsplaneraren, låneoptimeraren, placeringsrådgivaren och riskkapitalgeneratorn.

Sammantaget innebär rollen som ekonomichef/CFO ett komplext arbete som stegvis hjälper företaget upp i värdekedjan och skapar interna förutsättningar för lönsamhet och tillväxt.

Alla roller och ansikten behövs för att skapa en helhet. Som tur är kan en del uppgifter delas med medarbetare, även om ansvaret alltid kvarstår. Det är roligt och utmanande!

Go for it!

Om skribenten: Jag är en vän av dialog, samtal mellan människor. Jag har blivit ombedd att skriva krönikor runt karriärrådgivning i CFOworld. En krönika är ingen dialog, men den utvecklas av dialogen. Om du får någon tanke efter att ha läst denna krönika eller har andra tankar runt karriär för kvalificerade ekonomer och har någon minut över, skicka mig gärna din tanke. Ju mer respons jag får, desto mer mångfacetterat kommer jag att kunna kommunicera runt karriär för ansvariga inom ekonomiområdet.