Expertpanelen: Depån som gör dig till en välbärgad pensionär

Depåförsäkring – framtidens pensionsförsäkring

För att försäkra sig om en god levnadsstandard som pensionär är det viktigt att komplettera den allmänna pensionen med en tjänstepension och gärna även ett privat pensionssparande. Och givetvis att få en så god avkastning som möjligt för dessa.

Efter att den nya och mycket populära kapitalförsäkringsprodukten depåförsäkring lanserades har regeringen beslutat att göra det enklare för privatpersoner att investera i aktier och andra finansiella instrument. Detta genom att i januari 2012 införa en ny schablonbeskattad sparform.

Då både marknad och regering tydligt visat sig tro på denna nya typ av placeringslösning känns det rimligt att anta att en pensionslösning efter samma modell kommer att få stor efterfrågan. Därför ser framtiden ljus ut för tjänstepensionslösningar i depåförsäkringsform. Det blir också ett naturligt led i den produktevolution som skett i försäkringsbranschen.

Evolutionen började med det som i dag kallas för traditionella pensionsförsäkringar eller trad. En traditionell pensionsförsäkring innebär att du överlåter till försäkringsbolaget att förvalta ditt pensionskapital. Försäkringsbolaget garanterar dig en viss avkastning, men för att kunna ge denna garanterade avkastning måste delar av kapitalet placeras i räntebärande papper med nackdelen att de ger en relativt låg avkastning. Ett pensionssparande är ett långsiktigt sparande och bör därmed till så stor del som möjligt placeras i aktier, eftersom detta historiskt sett ger bäst avkastning över tid.

Efter de traditionella pensionsförsäkringarna kom fondförsäkringarna. Ända sedan möjligheten att placera tjänstepension och privat pensionssparande i en fondförsäkring dök upp, har detta gett goda möjligheter till en bättre avkastning än motsvarande lösning i en traditionell pensionsförsäkring. Den stora fördelen med en fondförsäkring, där du själv kan styra över vilka fonder dina pensionspengar ska placeras i, är att du kan få den historiskt sett stora växtkraften i aktiefonder – för hela ditt pensionskapital.

I dag finns många lösningar för dig som vill ha ett pensionssparande i en fondförsäkring. De olika lösningarna har vissa variationer i pris men framförallt variationer i vilka fonder du kan placera i. För dig som vill slippa dessa begränsade fondutbud och dessutom få möjligheten att placera i individuella aktier och andra värdepapper finns nu alltså ytterligare en tjänstepensionslösning – depåförsäkring.

Depåförsäkring i kapitalförsäkringsform finns som sagt sedan tidigare. En depåförsäkring har nästan samma placeringsflexibilitet som en värdepappersdepå men, eftersom det är en kapitalförsäkring, de förmånliga skattereglerna för denna. För värdepappersplaceringar som inte är kopplade till en försäkring är kapitalvinstskatten 30 procent vid försäljning av värdepapper. En kapitalförsäkring beskattas i stället en gång per år via en schablonmässig avkastningsskatt på tillgångarna i försäkringen, 2010 var denna skatt 0,837 procent. Bortsett eventuella begränsningar satta av respektive depåinstitut kan du fritt placera i de ekonomiska instrument som finns på alla världens finansmarknader, utan att behöva betala kapitalvinstskatt eller deklarera din värdepappershandel. Detta har snabbt gjort depåförsäkring till en mycket populär placeringsform.

Depåförsäkring för tjänstepension innebär att du får depåförsäkringens placeringsmöjligheter – plus de gynnsamma skattereglerna för en pensionsförsäkring. Bredden i möjligheter till placeringar betyder dels att du får god kontroll över vilken risknivå du vill ha i ditt sparande och dels att du får mycket bra förutsättningar till växtkraft för ditt kapital. Att det dessutom är en produkt som både marknad och regering redan visat sig uppskatta gör att depåförsäkring för tjänstepension har alla förutsättningar att bli en stor del av framtidens pensionsmarknad.

Om skribenten: Stefan Sudra är specialist på tjänstepension hos Danica pension.