Expertpanelen: Komplexaprojekt stor risk för strategin

Darwins ord Det är inte den starkaste av arterna som överlever, inte heller den mest intelligenta som överlever. Det är den som är mest anpassningsbar för förändring, är nu kanske mer tillämpbar på organisationer än någonsin. Många företag brottas med ständiga förändringsprogram och att få personalen med på resan. Komplexitetsfaktorer såsom löptid, eventuell produkts mognadsgrad, projektstorlek och dess distribution kan påverka projektutfallet stort. Då dessa förändringsprogram nästan alltid är medel för att implementera företagets strategi blir projektriskerna företagsrisker.

Det är här rätt förändringsledarskap blir en kritisk framgångsfaktor. Projektstyrningsmetodik brukar ofta fokusera på resurs-, kostnads- och riskhantering. Detta är egentligen hygienfaktorer för ett framgångsrikt projekt och den avgörande parametern är ofta bra kommunikationsledning. Detta är inte bara kritiskt under projektets genomförande utan även inför projektstart. Om alla ser målet från start är det lättare att gå rätt väg direkt. Brist på kommunikation leder dessutom snabbt till oro eller frustration.

Antalet förändringsprogram för att nå konkurrensfördelar kommer med all sannolikhet fortsätta att öka. När antalet program ökar ställs naturligt högre krav på företagets projektprioriteringsprocess. I företag med framgångsrik projektledningskultur är denna process ofta i högsta fokus. Urvalet av projekt som ska initieras sker nästan uteslutande huruvida projektet går i linje med företagets strategi eller inte. Bland annat därför är det troligt att vi i framtiden kommer se förstärkt samband mellan organisationers projektledningsförmåga och framgång med att implementera strategin.

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom projektstyrning och it-effektivisering. Han är vd på Engström & Partners, ett företag specialiserat på dessa områden. För tillfället är han även inhyrd projektledare för ett stort verksamhetssystembyte. Du når honom via cfoworld@idg.se