Expertpanelen: Öka förståelsenmellan it och verksamheten

Vissa organisationer har redan implementerat demand management men kämpar för att få till strukturen medan andra står inför implementeringsbeslut. Men vad är det egentligen och vad syftar det till? I denna artikel ska jag försöka redan ut begreppen och peka på vilka typer av organisationer som har mycket att vinna på ett införande av demand managment.

Området som sådant handlar i grunden om en ledningsfråga – att säkerställa en bryggning mellan verksamhetens olika delar och it, på strategisk, taktisk och operationell nivå. Det handlar om att säkerställa att affärsmål, behov och krav blir beskrivna på ett sådant sätt att det kan hanteras och omsättas i planering av nuvarande och framtida it-tjänster.

Processer och styrning av demand management måste följa ett företags principer och värderingar. Vad är viktigt och vilka är grundprinciperna för respektive tjänst? Time-to-market, kvalitet, kundservice eller låga kostnader?

Då demand management i väldigt hög grad handlar om att göra prioriteringar och val, är det oerhört viktigt att former och principer för beslut är tydliga och harmoniserar med företagets principer i övrigt.

För att it aktivt ska kunna bidra i affären, inte bara med sin dagliga it-leverans utan med sin kompetens kring teknik och så vidare, krävs att it lever och förstår det företag som man levererar inom.

Exempel visar att de företag som har en it-leverans med god förståelse kring vad företaget gör och vad det står för, också får ett högre värde ur sina investeringar och operationella kostnader.

Dessutom kan it bidra med innovation i högre grad, något som absolut kommer differentiera företagens framgång framåt, särskilt inom it-intensiva branscher såsom bank och finans.

Så. Vilka företag har något att vinna med demand management?
Svaret är relativt enkelt – egentligen alla som har en aggressiv tillväxtplan, komplex affär eller upplever problem i beställningsfunktionen mot it i dagsläget.

Det är rätt mycket att beakta när denna funktion skapas för att göra den framgångsrik. Bland annat är det viktigt att skapa processer och beslutsmodeller som harmoniserar med företagets principer i övrigt. Och att de personer som arbetar med dessa har förutsättningar och förmåga att hantera den komplexitet som finns, inte minst kompetensmässigt.

Demand management säkerställer genom detta att det finns ett fungerande ”blodomlopp” i alla väsentliga delar, från styrelse och ledning genom företagets alla delar, inklusive it.

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom projektstyrning, it-strategi och it-effektivisering. Han hjälper kunder med utmaningar inom dessa områden genom sitt arbete som strategi- och managementkonsult på Connecta Management Consulting. Du når honom via cfoworld@idg.se alternativt Connectas växel.