Expertpanelen: Öka lönsamheten med Cloud

Hur gör man för att säkerställa en högre flexibilitet i verksamheten till en lägre kostnad? Det låter som en svår ekvation men svaret är enkelt, man nyttjar fördelarna med cloud computing.

I denna artikel tänkte jag beskriva dess fördelar ur en ekonomiavdelnings perspektiv samt vad man bör tänka på innan man kapitaliserar på denna tydliga trend för företag över hela världen.

Först och främst, vad är egentligen cloud computing? Enkelt beskrivet handlar cloud, eller molnet, om gemensam användning av storskaliga it resurser över internet. Man använder resurserna i realtid och betalar vanligtvis endast för det du nyttjar. Betalning kan ske som en månadsavgift, ungefär som en prenumerationstjänst.

Aktuella undersökningar pekar på att 40 procent av svenska företag idag använder någon typ av molnlösning men att endast 10 procent har en molnstrategi – det vill säga ett tänk kring vad och hur man strategiskt ska nyttja molnlösningar i framtiden.

Det finns två vägar eller roller till molnet med två vitt skilda finansiella grunddrivkrafter. Den första är att som köpare sänka sina kostnader och den andra att som säljare öka intäkterna.

Inom säljarsegmentet har vi förutom aktörer som Microsoft, Google och Salesforce.com även många telekomföretag som nu aggressivt investerar i molnet. Detta är ett bra tecken på att området är här för att stanna. Dessa säljare tillhandahåller infrastruktur, plattformar eller tjänster i olika former, till exempel CRM system som ofta används i en mobil miljö.

Köpare av molntjänster kan vara vilket företag som helst. Något som är viktigt att veta är att man inte måste vara ett stort bolag för att ha något att vinna med cloud. Många småföretag lägger ut eller upphandlar system som bokföring eller dokumenthantering i molnet. Detta ger naturligt fler fördelar än rent finansiella. Exempel kan vara en bättre systemtillgänglighet eller delningsfunktioner för medarbetare att editera eller nå samma dokument.

Förutom att sänka it-driftskostnader (opex) kan man även sälja tillgångar genom att använda cloudtjänster och därmed transformera capex till opex. När man har egen it-drift bygger och skalar man den ofta efter högsta tänkbara belastningsnivå. Denna normalt stora överkapacitet och associerade kostnad slipper man således med cloud.

Hur mycket går det då att spara genom att använda cloud i större utsträckning? Det är en svår fråga som är företagsberoende och måste föregås av ett detaljerat analysarbete. Det finns dock tydliga indikationer på att förtjänsterna kan vara stora, exempelvis har en del företag lyckats spara 80 procent av sina it-förvaltningskostnader.

Dessa är några av de ekonomiska fördelarna med cloud. Man får dock inte glömma att det finns risker som måste beaktas. Bland annat följande punkter är något man bör göra innan en cloudtjänst upphandlas:

  • Säkerställ att tjänsten stödjer verksamhetens krav.
  • Klargör vad som gäller rörande de immateriella rättigheter till det som produceras inom ramen för tjänsten.
  • Förstå vilka lagar och regler som gäller och kan påverka.

Slutligen, vem är det då som ska driva dessa frågor på företaget? Det är lätt att tro att det är CIOs ansvar men då cloud har så starka affärsmässiga drivkrafter bör CFO ta tag i frågan och undersöka närmare vad det kan innebära för det egna företaget.

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom IT-strategier, projektstyrning och IT effektivisering. Han hjälper kunder med utmaningar inom dessa områden genom sitt arbete som strategikonsult på Connecta Management Consulting . Du når honom via cfoworld@idg.se alternativt Connectas växel.