Expertpanelen: Så kan du bidra till tillväxt och lönsamhet

Jag tycker att det är oerhört viktigt att som ekonom bidra till sitt företags utveckling. Det var en central anledning till att jag startade Meritmind, det konsultföretag inom ekonomiområdet jag driver. Ambitionen är att bidra till effektivitet, säkerhet och utveckling inom ekonomiområdet och genom ekonomiområdet ut i den övriga verksamheten.Hur bidrar du till tillväxt och lönsamhet? Ställ dig denna fråga så ofta du kan. Arbetet inom ekonomiområdet kan i allra högsta grad påverka ett företags möjlighet till tillväxt och lönsamhet. Och detta oavsett var i organisationen du befinner dig.

Du kan alltid bidra till att ge ditt företag möjlighet att skapa effektivitet, säkerhet och utveckling inom ekonomiområdet och ut i er affär. Jag ska berätta hur jag tänker och för att göra det återgår vi först till skolbänken i cirka 30 sekunder: Minns du Maslows behovshierarki från skolan?

Maslow var en psykolog som grupperade människans liv i olika behovssteg. I basen på trappan finns de grundläggande behoven som mat och sömn. När vi klarar av dessa saker så får vi behov av nästa steg, trygghet och därefter närhet och vänskap. På toppen av behovshierarkin finner vi självförverkligande. Sannolikt befinner sig de flesta av er som läser detta i normalläget högt upp i behovshierarkin.

Om du blir sjuk så ramlar du också sannolikt ner till de mest grundläggande behoven tills du frisknat till ordentligt igen.Jag tycker att det finns en motsvarande behovstrappa inom ekonomiområdet för ett företag. Vi kallar den Meritminds behovshierarki. Längst ner i basen finner vi funktioner som att ta betalt och att betala.

Utan dessa funktioner överlever inte ett företag många dagar. I basen har vi också rätt redovisning. Vartefter vi arbetar med företaget ökar behoven och kraven. En grundläggande uppföljning, likviditetshantering, effektiva processer, systemstöd, riskhantering och koncernredovisning ökar i betydelse. Vi når toppen av denna behovshierarki när vi får fram det optimala beslutsunderlaget. Det underlag som ger oss bättre förutsättningar att fatta klokare beslut än våra konkurrenter. Beslut som gör att företaget vinner marknadsandelar med lönsamhet.

Att säkra basen och bygga utifrån varje företags situation från mer basala behov till riktigt vass styrning är ett sätt att tänka och arbeta.

Att ha rätt redovisning skapar trygghet för ledning och ägare samt acceptans från revisorer och myndigheter, något som är nog så viktigt för att kunna utveckla företaget vidare. Utan basen faller alla andra delar i pyramiden.

Ett exempel är att ingen riktigt sund verksamhetsstyrning kan finnas om redovisningen är felaktig. Om du ser till att förstå var ditt företag befinner sig i sin utveckling så kan du också föreslå förändringar som kommer att fungera och utveckla företaget vidare.

Under min tidiga del i yrkeslivet kunde jag påverka ett företags utveckling. Nu har jag förmånen att tillsammans med mina kollegor kunna påverka flera hundra företags möjlighet till effektivitet, säkerhet och utveckling. Genom att förstå våra kunder kan vi driva de projekt som ger effekt och varaktig förändring.

Då vi är ute på interimsuppdrag som chefer, specialister och andra kvalificerade ekonomer kan vi både upprätthålla en tjänst och ge input till konkreta förbättringar i det dagliga arbetet. När vi bidrar till en rekrytering, ger vi förutsättning för företaget att utvecklas vidare genom sin nya medarbetare. Allt detta ger mig en stor tillfredsställelse och jag gläds över den skillnad vi kan göra för våra kunder.

När du ställer dig frågan om hur du kan bidra till ditt företags tillväxt och lönsamhet, tänk på att det inte bara är de stora projekten som räknas för att utvecklas. En mycket stor del av företagets utveckling kommer i små steg i vardagen. Det är värt att minnas på väg till jobbet en vanlig måndagsmorgon.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att bidra till tillväxt och lönsamhet. Jag blev själv varse det tidigt. Med bara något år på nacken efter examen, blev jag utsänd till Schweiz för att förmå den lokale chefen att följa upp två olika produktgrupper separerade ifrån varandra.

Jag var Business Controller för affärsområdet Don och Terminalapparater* inom ett svenskt industriföretag och min chef hade fått kritik för att affärsområdets produkter inte var lönsamma. I Schweiz ville de inte längre tillverka don. Chefen i Schweiz blev sannolikt så förvånad över att en drygt 20-årig kvinna kom och bad dem följa upp respektive produkts kostnader och intäkter, att de faktiskt bestämde sig för att separera sin uppföljning.

Det visade sig att den produkt de ansett var lönsam inte alls hade samma marginal som de trott, medan den produkt jag företrädde, don, hade en betydligt större lönsamhet än de tidigare trott. Denna ekonomiska visshet gjorde att de kunde fatta bättre affärsbeslut och valde att fortsätta sin tillverkning av don i fabriken.

*(Om ni undrar vad don och terminalapparater är så är don ventiler genom vilka luft blåses till och från lokaler, medan terminalapparater fördelar luft mellan olika rum.)

Om skribenten: Jag är en vän av dialog, samtal mellan människor. Jag har blivit ombedd att skriva krönikor runt karriärrådgivning i CFOworld. En krönika är ingen dialog, men den utvecklas av dialogen. Om du får någon tanke efter att ha läst denna krönika eller har andra tankar runt karriär för kvalificerade ekonomer och har någon minut över, skicka mig gärna din tanke. Ju mer respons jag får, desto mer mångfacetterat kommer jag att kunna kommunicera runt karriär för ansvariga inom ekonomiområdet.