Expertpanelen: Så omvandlar du konflikter till nya möjligheter

Då är vi på väg mot sommar, sol, nya situationer och människor som skapar möjligheter.
Jaa, när vi möter något nytt är vi ofta lite avvaktande – man ska ju inte svälja vad som helst. Alltså, nya situationer gör att jag måste välja och fatta beslut om sånt jag kanske inte är van vid.

Det får mig att tänka på konflikthantering – ett kärt ämne – eftersom det är så vanligt. Konflikter kan definieras som ”önskemål jag inte vill släppa och upplever att nån annan hindrar mig från att uppnå”. Med den definitionen ingår såväl smått som stort i begreppet konflikt.

Så här års kan det ju handla om semesterplaneringen på jobbet, vad ni skall göra på semestern, vilka glassar som ska köpas åt gänget i bilen, reseledaren som ber dig vänta, var vi ska bada, och så vidare. Eftersom det är något du vill göra som du upplever att nån annan blockerar dig från så blir du frustrerad. Det ger kraft till att handla och göra nåt – eller svälja och försöka glömma…
”Konflikter” låter för vissa så dramatiskt, typ krig, slagsmål eller liknande. Med definitionen ovan blir det ju mindre farligt och lättare att ta tag i.

När jag upplever att någon hindrar mig kan det ju bli som ett energiläckage, en droppande kran, som jag kan välja att göra nåt åt saken. Att inte göra något – att svälja och försöka glömma – är vi i Sverige rätt bra på. Det menar Åke Daun, etnolog som i ”Svensk mentalitet” (1989) bland annat beskrivit oss svenskar som: blyga, konfliktundvikande, sakliga och sparsamma i känslouttryck.

Hur skall jag då hantera mina ”droppande kranar”?

Det finns förstås inga standardlösningar. Alla konflikter är unika.
Vad som kan hjälpa hanteringen av konflikter är:
1. Terminologi, det vill säga ett språk för att prata om konflikter.
Att prata om konflikter på ett allmänt plan fungerar ofta
som katalysator och ”mjukgörare”
2. Självkännedom och förståelse för att andra inte är som jag,
och att andra har rätt – från sina perspektiv.
3. Modell för att se på konflikter – en struktur att arbeta efter.

En sån modell är ABC-modellen, också kallad konflikttriangeln, skapad av Johan Galtung, norsk freds- och konfliktforskare. Konflikttriangeln hjälper oss att se tre viktiga aspekter som finns i alla konflikter: A-hörnet står för Attityder, B-hörnet för Beteende, och C-hörnet för Konflikt (engelskans Conflict, eller inCompatibility, oförenlighet).
abc-triangeln
Med lite fler ord:
A : Attityd – vad som pågår inuti parterna: bilder, värderingar, förmodanden, känslor, tyckanden, önskningar, samt inställning till varandra – förtroende eller misstro.
B: Beteende – vad parterna gör hur de pratar och agerar för att
driva sina önskemål.
C: Motsättning (Contradiction) – sakfrågan som finns i konflikten, det vill säga önskemål som blockeras av någon annan / det som finns emellan parterna / vad det handlar om.

Visst finns det många konflikter som handlar om avgränsade sakfrågor och direkt kan föras till C-hörnet för att lösas med överenskommelse. Ofta tror jag dock att vi förenklar situationen och gör överenskommelser bara för att komma ifrån eländet – det elände som finns i hörnen A och B.

A och B kan som bäst bidra till ”den goda viljan” att ta tag i C.
Om vi har många olika bilder, värderingar, förmodanden om varandra (A) genom till exempel olika kulturell bakgrund så kan det generera fantasier, osäkerhet och rädslor som påverkar hur vi beter oss (B). Beteendet kan i sig bidra till att underhålla eller förvärra konflikten.

Tillbaka till inledningen: sommar, sol och konflikter som kommer att erbjuda nya situationer och möjligheter. När det inte blir som du vill, när du upplever att nån annan hindrar dig, tänk i ABC termer:
A: Attityderna till varandra.
B: Hur ni beter er – på ett öppet eller fientligt sätt.
C: Vad det handlar om.

Vad jag vill lyfta fram är att öka medvetenheten om attityder och beteenden i konflikthanteringen – inte bara störtdyka på sakfrågan.
Börja i rätt hörn!

Det går förstås att fördjupa sig hur mycket som helst i ämnet konflikter och konflikthantering: varifrån konflikter kommer, olika slags konflikter hur de kan hantera, etcetera.

En bra sajt för att läsa mer är www.arbetsplatskonflikt.av.gu.se/

Hör gärna av dig med frågor och funderingar till  joar.orefjard@directa.se.

På återseende och med vänliga hälsningar!
/Joar Orefjärd