Expertpanelen: Så skapar du samarbete med din organisation

Annons

Business Partnering – samarbete för ökat värdeskapande

I en tid som karaktäriseras av ekonomisk turbulens, växande komplexa företag och affärsmodeller har kraven på dagens CFOs förändrats. Många CFO:er känner ett behov att utveckla sin ekonomifunktions förmåga att arbeta bredare och närmare verksamheten – att agera som en Business Partner.

Deloitte har genomfört en global studie där intervjuer har genomförts med företagsledare från några av världens största företag samt ledande CFO-headhunters. Studien, som publicerats i skriften ”Dancing lessons for CFOs” bekräftar synen att Business Partnering är en avgörande komponent i ekonomifunktionens värdeskapande. Men också att det inte är något som kan åstadkommas på egen hand – ekonomifunktionen kan bjuda upp till dans, men kan inte dansa själva. Mottagandet i verksamheten är minst lika viktigt för om man kan lyckas eller inte.

De senaste årens finanskris har påverkat såväl aktieägares inställning, som marknadens förväntningar. För att klara sig i detta nya klimat ser sig CFO:er tvingade att se över sina organisationer. Det är dock inte tillräckligt att förbättra sin rapportering eller att nå en bättre kostnads- eller riskhantering, det krävs att ekonomiavdelningen på ett tydligare sätt bidrar till ett ökat värde. Ledningen har behov av ett starkare stöd från personal som verkligen förstår deras finansiella utmaningar och som kan hjälpa dem att snabbt få organisationen på rätt spår. För att kunna erbjuda det stödet krävs det att ekonomiavdelningen agerar nära verksamheten för att få bättre insikt och att de arbetar proaktivt, i nära samarbete med verksamhetschefer för att hjälpa dessa att fatta korrekta beslut baserade på såväl finansiell som operationella fakta. Etableringen av ett partnerskap ses som en nyckelkomponent för att kunna genomföra den förändring som behövs.

Syftet med Business Partnering är att knyta ekonomiavdelningen närmare verksamheten så att dessa Business Partners, med ökad insyn, ytterligare kan bidra med information i den strategiska planeringen. Med ett väl fungerande samarbete ökar det värde som en ekonomiavdelning bidrar med till verksamheten avsevärt. Det är dock inte alla företag som vill släppa in ekonomiavdelningen i verksamheten. Att etablera Business Partnering kan vara svårt och kräver vilja, stort engagemang och ett gemensamt synsätt på verksamheten. Det finns företag där engagemang saknas, eller där ekonomiavdelningen saknar kapaciteten för att leverera värde i ett utökat samarbete. I de fallen är möjligheterna för att etablera ett fungerande partnerskap givetvis mycket små.

Var ska man då börja? Att etablera en Business Partner-relation kräver att aktivt val, nedan listas åtta tips som du som CFO kan använda redan idag.

  • 1. Identifiera tre viktiga områden där en stark partnerrelation skulle skapa direkt värde.
  • 2. Säkerställ att redovisning och rapportering utförs korrekt så att fokus kan läggas på arbetet med Business Partnering.
  • 3. Ta reda på vad som skulle krävas för att leverera mervärde till någon i verksamheten och leverera det utan att det har efterfrågats.
  • 4. Våga ta första steget utan att verksamheten ber om hjälp.
  • 5. Sätt dig fysiskt ute i verksamheten under tre månader.
  • 6. Inför en ny strategisk utmaning, identifiera de personer i controllerorganisationen som har bäst förståelse för verksamheten samt har den sociala kompetensen och attityden för att verkligen spela en nyckelroll i det sammanhanget.
  • 7. Påbörja arbetet i den del av verksamheten som känns minst bekväm.
  • 8. Låt dina medarbetare föra dagbok över fördelning av tid mellan arbetsuppgifter för att tydliggöra hur mycket tid som ägnas åt de traditionella rollerna inom ekonomi och hur mycket tid som går åt att leverera rådgivning och att vidta åtgärder för att driva företagets resultat.

Genom att följa dessa råd har det första stegen tagits mot att etablera ett framgångsrikt partnerskap och vägen till att skapa mer värde för din organisation har påbörjats.

Om skribenten: Anna Pontén är partner på Deloitte och CFOworlds expert inom områdena Finance Transformation, effektivisering av ekonomiprocesser och Shared Services. För frågor och kommentarer om krönikan, mejla gärna till cfoworld@idg.se