Expertpanelen SEPA – ett europeiskt projekt

SEPA står för Single Euro Payments Area. Konsumenter, företag och andra ekonomiska aktörer kommer att kunna skicka och ta emot betalningar i euro, mellan och inom nationella gränser, på samma villkor.

SEPA omfattar alla EUs medlemsstater, även Sverige, trots att vi inte har euro som nationell valuta. Dock gäller inte regelverket för betalningar i svenska kronor. SEPA gäller även i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz. Med SEPA ska konkurrenskraften och den europeiska integrationen förbättras. Det ska vara enkelt och kostnadseffektivt att göra eurobetalningar oavsett till vilket SEPA-land betalningen skickas.

De betalningsinstrument som omfattas är SEPA-girering, SEPA-autogiro samt ett ramverk för kortbetalningar.

Hur påverkas svenska företag?
Företag som bara har lokala betalningar eller betalningar i andra valutor än euro påverkas inte alls just nu. För företag med utlandsbetalningar i euro kan det finnas pengar att spara, eftersom transaktionskostnaden för en SEPA-betalning skall motsvara kostnaden för en lokal betalning. På sikt kommer antalet bankkonton i euro i en koncern kunna reduceras tack vare att det är lika enkelt att skicka och ta emot utlandsbetalningar som lokala betalningar. Behovet av att ha lokala bankkonton i alla länder där man har verksamhet minskar.

Företag med verksamhet i Finland
För företag med verksamhet i Finland och behov av att göra betalningar inom Finland är SEPA en realitet. Finland har, som första land, satt ett slutdatum för sina lokala betalformat. Det slutdatumet gäller även för betalningar mellan företag och bank inte bara för interbankbetalningar. Slutdatumet är satt till 31december 2010, med en möjlighet för bankerna att erbjuda sina kunder en förlängning av lokala format till och med 31 oktober 2011. Efter det datumet är det inte längre möjligt att skicka betalningar i gamla lokala betalningsformat till sin bank.

Detta ställer krav på systemförändringar för att kunna skicka betalningar i korrekt format till de finska bankerna. Ni som har finska dotterbolag är troligen medvetna om detta sedan lång tid tillbaka.

Vad krävs för SEPA-betalningar?
För att en SEPA-betalning ska kunna göras måste bankkontot för mottagaren vara angivet i IBAN-format och med angivande av BIC-kod. Med denna information tillgänglig så kan man hos de flesta banker redan idag göra SEPA-betalningar via internetbanken. Om man däremot vill skicka betalningsfiler till banken måste man kontrollera om banken kan ta emot SEPA-format på sina inkommande filer och hur kommunikationslösningen i så fall ser ut. Det skiljer sig från bank till bank. De flesta banker har mycket bra information om SEPA på sina hemsidor.

Vissa leverantörer av ERP-system har redan anpassat sina system och kan skapa SEPA-anpassade filer i XML, vilket är vad som krävs. I annat fall behövs en konvertering av nuvarande filformat.

Fördelar
Den långsiktiga idén med SEPA är stärka valutasamarbetet och erbjuda möjlighet till samma infrastruktur för gränsöverskridande betalningar som för nationella betalningar. Det ska vara lika enkelt, lika kostnadseffektivt och ta lika lång tid att skicka betalningen till en leverantör i till exempel Frankrike som i Sverige. Det gör det också enklare att effektivisera sina betalningsprocesser, exempelvis genom att centralisera betalningar till regionala Shared Service Centers.

Tidsplan

Så länge slutdatumet för övergången till SEPA i Europa inte är fastställt så kommer troligen utvecklingen med anpassning till SEPA visserligen att gå framåt, men inte med den hastigheten som vi sett under 2010 i vårt östra grannland. Efter kommissionens hearing den 17 november så ser det ut som om ett förslag för slutdatum kommer att läggas redan i år. Troligen kommer då slutdatum att sättas till slutet av 2012 för gireringar och slutet av 2013 för autogireringar. Vidare så kommer troligen krävas att SEPA-formatet används ”end-to-end”, det vill säga att företagen kommer att behöva skicka filer i färdigt SEPA-format till bankerna. I så fall kommer det att innebära förändringar för alla företag i Europa som gör betalningar i euro.


Om skribenten: Mona Henriksson är CFOworlds expert inom Likviditetsplanering och effektivisering av kassaflödeshantering. Hon är ansvarig för OpusCapitas verksamhet i Skandinavien. Hon nås på: mona.henriksson@opuscapita.com