Expertpanelen: Därför blir felen rätt

Får du göra fel?

Fel är ju inget man önskar sig. Allra minst i ekonomisk rapportering till styrelse eller investerare. Eller i investeringskalkyler eller andra beslutsunderlag.

Ju mer regelstyrt ett arbete blir desto tydligare blir felen. Inom försäljning kan du fatta en del mindre bra beslut, men de goda beslut du gör kan kompensera dina felaktiga beslut och slutresultatet kan ändå bli tillfredställande. Inom redovisning finns många styrande regler. Inom ekonomistyrning kan gränsen vara något mindre tydlig. Risken att göra fel får inte förlama vårt arbete. Som ekonom måste man ändå våga utvecklas.

Om man aldrig får göra fel i något man gör, så begränsar det utveckling för såväl individer som organisationer. En person som aldrig gör fel har sannolikt inte vågat ta steget utanför sitt komfortområde. Och den personen kommer inte att få optimal utveckling av sina kunskaper eller sin personlighet. En organisation som präglas av att man aldrig får göra fel kommer sannolikt inte att utvecklas optimalt.

Vi har som policy på företaget att det är okej att göra fel, men man får inte göra samma fel två gånger.

När man gör fel så ska man begränsa konsekvenserna av det, lära sig av det och även låta andra lära sig av det. Och sedan är det inte okej att göra samma fel igen. Vi gör inte särskilt många fel, men det är ändå ett skönt betraktelsesätt tycker jag. Det skapar frihet – man vågar försöka. Det skapar ärlighet – ingen behöver dölja om man gjort något tokigt. Det skapar lärande – vi lär oss av varandra.
Nu är det här väldigt lätt att säga. I vissa fall är det även lätt att praktisera. Som när en yngre medarbetare låser sig ute på altanen på kvällen och måste tillkalla väktare. Det misstaget gör man sannolikt bara en gång och konsekvenserna är överkomliga.

I andra fal är det svårare. Jag satt och diskuterade denna krönika med vårt företags CFO, Karl, på lunchen i fredags. Vi kom då in på om vi verkligen lever efter vår policy och accepterar att något kan bli fel, även om det känns svårt. Vi diskuterade huruvida vi tyckte att det var värt att vår redovisningschef någon gång skulle göra fel, om det var det som krävdes för att hon skulle kunna utvecklas. Det kan tyckas lätt att svara ja, men tryggheten i att allt alltid är rätt är värd mycket. Vår redovisningschef är så säker att vi i princip kan hålla för ögonen och skriva på det hon presenterar för oss för påskrift. Att något blir fel är ju inget vi önskar, men vi båda kom fram till samma sak. Ja, om det är det som krävs för att hon ska våga utvecklas. Vi vill att hon ska våga ta på sig uppgifter hon inte tidigare gjort, för att själv utvecklas och för att Karl ska kunna delegera nya uppgifter till henne. Då måste vi också acceptera att det någon gång blir fel i det hon gör.

När man tar på sig uppgifter som man inte tidigare gjort så gäller det att kontrollera och följa upp extra noga. Kanske finns det en kollega som kan göra en extra granskning? Att be någon gå igenom något man gjort för första gången är inte att visa svaghet utan styrka. Det visar på ett mått av säkerhetstänkande. När något blivit fel måste man slå larm så snabbt som möjligt och på alla sätt begränsa konsekvenserna. Därefter gäller det att lära sig av sitt misstag och låta andra lära av det. Om vi låter andra lära av våra framgångar såväl som våra misstag får vi en lärande organisation.
Måste man då alltid göra fel för att kunna utvecklas? Självklart inte. I de allra flesta fall kan vi ta på oss nya saker och hantera uppgifterna rätt. Sedan ger övning färdighet.

Jag som möter konsulter varje dag reagerar ofta på deras kunskap och förmåga att anpassa sig och snabbt sätta sig in i nya uppgifter, företag och förutsättningar. Genom att växla mellan företag, branscher och roller får de fler tillfällen till nytt lärande. Det skapar utveckling och självförtroende. Och förmåga att utmana sig själv utan att behöva göra fel.

Så förutsättningen för att utvecklas är inte att göra fel, utan att få göra fel.

Om du upplever att du inte får göra fel. Ta upp det med din chef. Kanske är det din egen upplevelse och inte din chefs sätt att se på saken. Om din chef verkligen inte kan acceptera att något blir fel, så kanske du kan ta en diskussion med din chef om du upplever att det begränsar ditt arbete och utveckling. Eller utvecklas någon annanstans, med en annan chef.

P.S. Jag är glad att jag inte är kirurg. Tänk om konsekvensen av att göra ett misstag kan vara någon annans liv. De fel vi gör som ekonomer kan drabba verksamheter och människor som är beroende av verksamheter, men gör sällan skillnaden mellan liv och död. Kanske kan det vara en tröst när du prövar dina vingar för att utvecklas.

Om skribenten: Jag är en vän av dialog, samtal mellan människor. Jag har blivit ombedd att skriva krönikor runt karriärrådgivning i CFOworld. En krönika är ingen dialog, men den utvecklas av dialogen. Om du får någon tanke efter att ha läst denna krönika eller har andra tankar runt karriär för kvalificerade ekonomer och har någon minut över, skicka mig gärna din tanke. Ju mer respons jag får, desto mer mångfacetterat kommer jag att kunna kommunicera runt karriär för ansvariga inom ekonomiområdet.