Expertpanelen: Därför ska du älska din deadline

Uppskatta dina deadlines!

Det finns deadlines i de flesta yrken. Men få yrken har så återkommande, så inplanerade och så icke förhandlingsbara deadlines som ekonomen. Ekonomens vardag är fylld av deadlines nästan oavsett roll.

Jag har genom åren mött många tidspressade ekonomer. Men det är sällan tiden i sig som ger upphov till negativ stress och känslan av att ständigt ligga två steg efter. Det som skapar den negativa stressen är den frustration som uppstår beroende på upplevt felaktiga prioriteringar och förutsättningar. Det gäller att ta makten över sin egen agenda; för att må bra, hålla i längden och behålla sin kreativitet.

Ett första steg i att ta den makten är att förstå fördelarna med deadlines. Deadlines är på många sätt bra. De skapar:

  • förutsägbarhet – du och din omgivning vet när de kan förvänta sig något visst. Det innebär för omgivningen att de kan planera sina arbeten efter detta och det innebär för dig att du vet vilken tid du har och slipper göra saker ad hoc
  • gemensam målbild – genom att veta vad som ska göras och till när, får ni en gemensam målbild som gör det lättare att styra arbetet
  • struktur, i ett annars ständigt flödande arbete
  • prioritering – det som har en tydligt uppsatt deadline prioriteras
  • och sist, men inte minst: effektivitet

Ett andra steg är att använda fördelarna med en deadline för att skapa effekt i ditt arbete.

Planera för att arbeta proaktivt. Återkommande, inplanerade deadlines gör det möjligt att planera vårt arbete på längre sikt och att stärka kompetens och resurser när det behövs.

Styr upp den gemensamma målbilden. Det räcker dock inte med att veta vad och till när utan du måste också ta reda på för vem och varför. Rapportfloran blir lätt som en gammal källare- överfull! Om du har makten att styra, se till att agera genom att plocka bort! Om du inte har den makten, se till att förstå vad ditt arbete ska användas till. Ser du inget mervärde så kommer din arbetsglädje att försvinna inom sinom tid.

Använd deadlines för att sätta punkt! Som bekant är det väldigt sällan verksamheten stannar upp och väntar på att du ska göra en summering!

Sätt själv deadlines för att styra vad som är viktigast. Vi har nästan alltid ett för stort antal arbetsuppgifter att hantera. Det som har en deadline blir gjort på bekostnad av andra saker. Lyft blicken och tänk efter vad du skulle kunna bidra med i din verksamhet och ditt företag. Sätt sedan upp nya deadlines så att det du finner viktigt inte försvinner bland andra deadlines.

Nyttja deadlines för att skapa effektivitet i din organisation! Deadlines anspelar på vår tävlingsinstinkt. Och ett visst moment av tävling ökar motivationen för de flesta.

Rätt nyttjat bör du verkligen kunna uppskatta dina deadlines!

Deadline kan även användas i det privata livet för att skapa effektivitet. Utan deadlines hade jag förmodligen haft ett överbelamrat kök i min första lägenhet. Att handdiska var ingen favoritsysselsättning och jag skapade därför ett tävlingsmoment i diskandet. Jag bedömde storleken på disken; stor, liten eller medium. En stor disk skulle fixas på 30 minuter, en mellanstor på 20 minuter och en liten på 10 minuter. Jag ställde äggklockan och tävlade mot klockan. Jag garanterar att det gick mycket fortare än utan klocka och deadline!

Deadlines kan med fördel även användas i förhållande till barn. Det blir otroligt mycket roligare för ett barn att göra tråkiga saker om de får en deadline. Pyjamasen kommer på i ett kick och handtvätten går som en dans om barnet får göra det innan du hunnit räkna till ett överenskommet tal. Prova själv om du får tillfälle!

/Helena Casserlöv-Kvist, fritänkare och vd för Meritmind AB

Om skribenten: Jag är en vän av dialog, samtal mellan människor. Jag har blivit ombedd att skriva krönikor runt karriärrådgivning i CFOworld. En krönika är ingen dialog, men den utvecklas av dialogen. Om du får någon tanke efter att ha läst denna krönika eller har andra tankar runt karriär för kvalificerade ekonomer och har någon minut över, skicka mig gärna din tanke. Ju mer respons jag får, desto mer mångfacetterat kommer jag att kunna kommunicera runt karriär för ansvariga inom ekonomiområdet.