Expertpanelen:It-trender under 2011

Molntjänster, grön it, business intelligence och sociala nätverk har varit med ett tag på trendkartan. Alla dessa ser ut att fortsatt vara högaktuella även 2011. Inom till exempel området grön it genomfördes under 2010 en rad intressanta svenska projekt värda att nämnas.

Bland annat införde Teliasonera effektiv uteluftskylning i ett av sina största datacenter vilket minskat elkostnaderna med över 30 procent. Scandic bytte ut gamla datorer mot tunna klienter på 158 hotell vilket ger dem en rad fördelar. Ur miljöperspektiv spar det dem mycket avseende kylning och elförbrukning. Försäkringsbolaget If genomförde en stor videokonferenssatsning vilket minskat deras resande med 45 procent. Även persontransportföretaget Arrivas projekt med ett nytt färddatorsystem för busschafförerna är värt att nämnas, det kommer minska bränslekostnaderna, men även slitaget på fordonsparken. Fler spännande projekt av denna karaktär lär vi se under 2011.

Vad kommer då vara nya trender under det kommande året? Det är tveksamt att vi kommer se något helt nytt som inte varit med på kartan tidigare, men en trend som CFO:er bör hålla ett extra öga på är utsuddningen av gränserna mellan affärsmässig och personlig kommunikation på arbetsplatserna. Detta är redan påbörjat och kommer bli tydligare under 2011.

Ett exempel på denna trend är frågan huruvida det ska vara tillåtet att använda Facebook på företagets datorer och nätverk. Det finns självfallet argument för båda läger, men som CFO med ansvar för it ska man inte glömma att utreda vad det kan ge för fördelar innan man policymässigt låser och blockerar den typen av websida.

Kopplat till detta blir kanske 2011 också året då rätt typ av teknik inklusive mobil och dator tydligare blir ett konkurrensmedel för att attrahera och behålla nyckelpersoner. Med till exempel en surfplatta eller pekskärmsdator som säljare kan använda för presentationer i mobila försäljningssäljsammanhang, som butikschefen kan använda vid lagerinventeringar, eller som läkare och annan medicinsk personal kan använda för mobil journalföring, kan denna även användas privat av personalen utan att det behöver kosta företaget en krona extra. I takt med att fler tjänster hamnar i molnet ökar det professionella användningsområdet för dessa typer av terminaler.

Med rätt tekniska förutsättningar får vi också en situation där arbetstiden lättare och frivilligt sträcker sig mer och mer utöver kontorstid. Detta bör personer i ledningsfunktion se och ta till vara på i större utsträckning. Kanske ser vi om några år att ett flertal passagerare på en buss sitter och genomför en e-utbildning, eller annat arbetsrelaterat med sin surfplatta på väg hem från arbetet.

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom projektstyrning och it-effektivisering. Han är vd på Engström & Partners, ett företag specialiserat på dessa områden. För tillfället är han även inhyrd projektledare för ett stort verksamhetssystembyte. Kontakta honom gärna via cfoworld@idg.se