Expertpanelen: Redovisningsexperten är saknad

I vår förra krönika skrev vi om ”vad alla vill ha”, och den här gången tänkte vi fortsätta på det spåret. Samhällsdebatten kring utbildningsfrågor kretsar ständigt kring bristen på tekniker och civilingenjörer, men varför talar ingen om bristen på redovisningsekonomer? Vi ser en ökad efterfrågan och brist på duktiga redovisningsekonomer som samtidigt har en känsla för affären.

I detta exhibitionistiska tidevarv, då alla vill ha sina ”fifteen minutes of fame”, där det publika och extroverta ses som allena saliggörande, är det dags att gå tillbaks och återupprätta specialistens och hantverkets goda rykte. Alltså, inom ekonomskrået redovisningsekonomen.

Vi ser det delvis som en utbildningspolitisk fråga. Ekonomlinjerna är otroligt populära, men det är väldigt tydligt vilken inriktning det är som är totalt dominerande, och det är inte redovisning. Det är hur enkelt som helst att få in folk på ekonomlinjen för att de ska bli marknadsförare, men det är redovisningspersoner som är bristvaran!

Det är inte det att vi inte förstår att det behövs olika personlighetstyper till olika roller, men för att bli en gångbar redovisningsekonom och ha arbetsmarknaden för sina fötter, så måste man anpassa sig efter samhällets och företagens krav. Samtidigt som du måste vara den briljanta specialisten krävs det att du är en utåtriktad serviceperson, och det kan ofta vara svårt att hitta båda dessa egenskaper i en och samma person. Det här är ju inget som är typiskt för just den här typen av specialistroll utan ganska generellt, men just när det gäller ekonomer tror vi att det är lättare att attrahera folk till att välja marknadsföring istället för det smalare och mer detaljorienterade/inåtvända redovisningsspåret. Marknaden finns ju där.

  • Några exempel från vår vardag.

En av de vanligaste kommentarerna när vi söker en CFO är – ”Jag förutsätter att det finns en bra redovisningsperson i bolaget?” ; ”Det där har jag gjort, jag vill inte sitta och peta med det mera”. Fler och fler CFO:er går mot en mer renodlad vice vd-roll, och då blir det än viktigare med en ”side-kick” som kan hantverket.

Vi tror att ett dilemma kan vara statusen på redovisningsrollen. Inom rekrytering talar vi om att man ska ”attract and retain”, attrahera och behålla, rätt personer, och här är problemet att man tappar personer som går vidare. Hur får man de duktiga att vilja stanna i en roll som redovisningschef? Vi är övertygade om att: är man delaktig i affären, involverad i verksamheten och får jobba sida vid sida med CFO:n, är man mer benägen att vilja vara kvar i yrket. Lägg därtill en uppgradering av lönen, så blir det genast en mer attraktiv roll.

Du som är redovisningsexpert måste lyfta blicken och bli mer serviceinriktad – i takt med att du gör det, kommer din status att öka och genom att rollen får högre status säkras återväxten.
Dessutom måste företag och organisationer sluta se redovisning som ett nödvändigt ont, och inse hur viktigt det är att ha detaljkoll på sina siffror (något vi sett inte minst under lågkonjunkturen, där det kan vara fullständigt avgörande för bolagets vara eller icke vara).

/Sara Sterner och Ann Keve Isaksson, december 2010.

Om skribenterna: Sara Sterner och Ann Keve Isaksson arbetar på reksyteringsföretaget Agentum. Vill du komma i kontakt med någon av dem kan du mejla: sara.sterner@agentum.se