Få företag i världen har en digital strategi

Få globala företag har en digital strategi för framtiden, trots att majoriteten tror att det har stor betydelse för företagets framgång. Detta visar en undersökning av Tata Consultancy Services. Bara åtta procent av företagen i undersökningen har en digital strategi där företagets affärsmodeller, processer, produkter, tjänster och arbetsplatser ses över och anpassas till den digitala utvecklingen.

Detta trots att 95 procent ser digitala tekniker som viktiga medel för att nå ut till kunder.

Endast fyra av tio företag, 41 procent, har en digital strategi som gäller för alla kundrelaterade digitala initiativ i organisationen. Betydligt vanligare är det att varje affärsfunktion eller verksamhetsområde har en egen strategi på det digitala området. Så är fallet hos mer än hälften av företagen i undersökningen.

Totalt 820 bolag världen över i 13 olika industrier har deltagit i studien och fått svara på frågor om big data, molnet, artificiell intelligens, mobil- och datoranvändning och mycket mer.