Få skatteförslag från Miljöpartiet

Grön skatteväxling är Miljöpartiets paradnummer när det gäller skattefrågor och de har i stort sett inga andra skattefrågor i sin valplattform.

Miljöpartiets valplattform när det gäller skattefrågor kan sammanfattas i två ord – grön skatteväxling. Det blir PWC:s slutsats när de analyserar partiets valplattform.

Istället för att lägga fram en mängd punktförslag inom olika skattefrågor vill Miljöpartiet passa in allt i den gröna skatteväxlingen. De vill med andra ord höja skatter på olika miljöförstörande ageranden och främja sådant som de anser miljömässigt hållbart.

Praktiska exempel på det är flygskatten och bonus-malus som bland annat innebär skattehöjningar för bilar med höga utsläpp samt höjda bensin- och dieselskatter. Båda är förslag som Miljöpartiet lyckats driva igenom under sin tid i regeringen.

Ett annat förslag inom den gröna skatteväxlingen som Miljöpartiet vill se är ett så kallat hyber-avdrag vilket innebär att hyrtjänster, försäljning av begagnade varor och reparationer ska göras billigare.

I en kommentar skriver PWC:

Miljöpartiet ingår i regeringen, det kan vara förklaringen till att partiet inte redovisar en tydligare politik för företag och ägare då man antagligen anser sig vilja fortsätta på den inslagna vägen. Eller så vill man förbli ett enfrågeparti med fullt fokus på miljöfrågorna. Frågan är om ett miljöparti i opposition hade haft mer innovativa och offensiva skatteförslag med tydligt fokus på att gynna en positiv miljöpåverkan?

Den som besöker Almedalsveckan och vill veta mer om hur partierna ser på skattefrågor som påverkar företagen kan också gå på PWC:s seminarium där de håller en utfrågning med talespersoner från varje parti på tisdag 3 juli.