Få talangerna att stanna med modern kompetensutveckling

Förmågan att attrahera talanger kan innebära succé eller fiasko för en verksamhet. Men det slutar inte där. Rekrytering är dyrt så att lyckas hålla kvar talangerna är minst lika viktigt. Den talang som upplever att företaget inte längre satsar på dem, som känner att det saknas utveckling och tydliga karriärvägar, börjar snart se sig om efter nya möjligheter.

Världen utvecklas allt snabbare och det är svårt för anställda att hålla sig ajour med det senaste. Forskning från Deloitte visar att hälften av den kunskap dagens medarbetare har kommer att vara föråldrad inom fem år. Många tjänstemän erbjuds emellertid inte möjlighet till kompetensutveckling.

Som medarbetare gäller det alltså att hela tiden skaffa sig ny kunskap för att vara anställningsbar även i framtiden. Ur ett företagsperspektiv kan konsekvenserna av att inte kontinuerligt utbilda sin personal vara förödande. Verksamheten kan helt enkelt gå under om en stor del av arbetsstyrkan plötsligt har “fel” kompetens. Idag löser många företag problemet genom att rekrytera ny aktuell kompetens och samtidigt göra sig av med gammal. Om utvecklingen fortsätter i samma takt, och det är inget som tyder på något annat, möjligen kommer den att gå ännu snabbare, är en sådan strategi inte ekonomiskt försvarbart i längden.

 

Jag stannar så länge de utvecklar mig

Att skapa en modern miljö för lärande är attraktivt ur många aspekter. Om en medarbetare kan se en, eller flera, möjliga karriärvägar inom företaget, vilken kompetensutveckling som krävs för att ta sig dit och kan ha det som bas för diskussioner med den närmaste chefen är det självklart intressant för dem att stanna. De företag som kan erbjuda de bästa möjligheterna för lärande och kompetensutveckling kommer helt enkelt att enklare kunna locka till sig de bästa talangerna och få dem att stanna.

 

ROI på kompetensutveckling

Tyvärr är många organisationers miljö för lärande hopplöst förlegad utan koppling mellan utbildning och vare sig karriär eller verksamhetsmål. De flesta leverantörer kan redan idag erbjuda lösningar som baserat på medarbetarens prestationsmål och med data från andra företagssystem som ERP och HR-lösningar göra en systematisk analys av lärande som visar ROI på utbildningen. I dagens system är utbildning baserad på medarbetarens individuella karriär- och utvecklingsplan, som i sin tur är direkt länkad till företagets övergripande verksamhetsmål. Tack vare Big Data-analys går det också att förutse förändringar som kommer att leda till kompetensbrist och skaffa sig den där extra marginalen att hitta rätt medarbetare eller utveckla dem internt.

 

Netflix och Spotify har satt ribban

Den andra sidan av utveckling och lärande handlar om engagemang. Dagens medarbetare är också konsumenter och som sådana vana vid aktuellt och engagerande innehåll. Det är inte lätt ur ett företagsperspektiv att konkurrera med Netflix och Spotify.

Innehållet i kurser och utbildningar blir dessutom snabbt inaktuella, vilket skapar problem med exempelvis obligatorisk utbildning som måste vara aktuell för att företaget ska följa lagen.

Men den snabba tekniska utvecklingen skapar inte bara utmaningar, utan erbjuder också lösningar.  Dagens utbildningssystem är molnbaserade och gör det möjligt att enkelt ta in innehåll utifrån, dels sådant som finns fritt på internet, men också specialkurser via prenumerationsmodeller. Externa material kan enkelt kombineras med egenproducerade kurser och det finns spännande funktionalitet och verktyg som underlättar teamdiskussioner och mycket mer.

Själva utbildningen kan lika enkelt genomföras på mobil och platta som på dator, den kan pausas, sparas för att tas senare, vara superkort eller längre allt beroende på innehåll och var du befinner dig. Här finns inslag av spel, så kallad gamification och Virtual Reality blir allt vanligare, inte minst när det gäller praktiska instruktionsutbildningar.

Tänk dig, när förändringens vind blåser, att hela eller delar av verksamheten snabbt måste ändra riktning. Med analysverktyg som kan förutse vad som komma skall och vilken kompetens som kommer att krävas, med en utvecklingsstrategi direkt kopplad till verksamhetsmålen och möjligheter att snabbt bygga relevant kompetens hos den existerande arbetsstyrkan. Då kan en investering i en modern utbildningsmiljö vara det bästa du någonsin gjort.