Fack och arbetsgivare positiva till krispaketet

Att det blir enklare att gå med i a-kassan och större utbildningssatsningar välkomnas av fack och arbetsgivare.

Regeringen presenterade tidigare i veckan ett nytt krispaket och både fack och arbetsgivarorganisationer är positiva till innehållet.

En del i paketet är att fler ska kunna få a-kassa samt att grundbeloppet i a-kassan höjs tillfälligt. Beslut som LO applåderar.

– Dagens besked visar att regeringen har lyssnat på oss och LO-förbundens medlemmar. Det är också väldigt positivt att Arbetsförmedlingen får större resurser samt att a-kassorna får mer pengar. Den som inte redan är med i a-kassan behöver snabbt gå med, säger Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i LO.

En annan viktig del i paketet är stora satsningar på utbildning. Bland annat ska universitet, högskolor och yrkeshögskolor få fler utbildningsplatser. Det här är något som TCO kämpat för länge påpekar Therese Svanström, ordförande i TCO.

”Att vi arbetat för förändring på de här områdena är för att Sverige ska vara så väl rustat som möjligt för den strukturomvandling som ständigt pågår på arbetsmarknaden. Ibland sker det snabbare och behoven är större. Och som i det här skedet, när arbetsmarknaden drabbas negativt av viruspandemin och det har gått väldigt fort, är det läge att öka tryggheten och se till att den som blir av med jobbet kan vidareutbilda sig för att få nästa jobb”, skriver hon i en kommentar.

Bra som kan bli bättre

Svenskt Näringsliv är också glada för utbildningssatsningen, men vill se mer.

– Flera av de utbildnings- och omställningssatsningar som presenterats är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering, säger Jan-Olof Jacke, vd i Svenskt Näringsliv.

Även på Almega är man nöjda, fast man gärna hade sett ännu kraftigare satsning på arbetsmarknadspolitiken .

– Arbetsmarknadsutbildningarna måste också prioriteras så att vi snabbt kan få ut arbetslösa i bristyrken inom exempelvis vård och omsorg. Vi hade dock helst sett en ännu större satsning på den aktiva arbetsmarknadspolitiken där fristående jobb- och utbildningsförmedlare är centrala, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega.

Så även om det finns utrymme för förbättringar och det lär krävas fler åtgärder verkar arbetsmarknadens parter vara nöjda.

– Det här är ett stort kliv i rätt riktning för att stärka tryggheten för vanligt folk. Människor som riskerar att stå helt utan försörjning efter coronavirusets effekter på arbetsmarknaden kommer nu i stora drag att kunna betala sin hyra och ha råd med mat på bordet, säger Karl-Petter Thorwaldsson.