Facken förutspår hög tillväxt

LO och Unionen skriver i var sin rapport att det ser ljust ut för svensk ekonomi, men att kompetensbrist kan hämma tillväxten.

Det är bra fart på den svenska ekonomin och det lär fortsätta gå bra ett tag till. Det är slutsatsen i två rapporter som nyligen släppts. Den ena av dessa är LO:s ”Ekonomiska utsikter 2017” där organisationen förutspår att BNP-tillväxten kommer att bli fortsatt hög i år och nästa år.

Expansiv penningpolitik och svag krona är grogrunden för den höga tillväxten och driver på både inhemsk efterfrågan och export menar LO. Sysselsättningen väntas också öka kraftigt, men här ser LO också en del problem. Bland annat är det problem med att matcha lediga jobb med de arbetssökande som finns.

– För att kunna matcha människor till rätt jobb behöver vi se till att de har rätt utbildning. Då är LO:s förslag om Utbildningsjobb, där jobb och utbildning kombineras, ett utmärkt sätt att ge människor den kompetens de behöver för att ta sig in på arbetsmarknaden, säger LO:s chefsekonom Ola Pettersson.

Unionen är inne på samma linje i sin rapport om konjunkturen.

– Just nu kommer många signaler om ett positivt konjunkturläge och en ljus framtid. Unionens klubbar ute på företagen bekräftar den bilden. Trots det ser vi en dämpad tillväxttakt 2017 och 2018, inte minst på grund av illa fungerande kompetensmatchning. Kompetensutveckling för de som redan jobbar är en nyckelfråga för tillväxten, säger Unionens samhällspolitiske chef Henrik Ehrenberg.

Här vill förbundet att regeringen tar initiativ till bättre kompetensutveckling.

– Unionen anser att regeringen måste ge högskolorna ett skarpt uppdrag att erbjuda studier på deltid, distans och digitalt. Det är studieformer som passar yrkesverksamma och skulle bidra till nödvändig kontinuerlig kompetensutveckling. Studiefinansieringen behöver också utvecklas så att de som jobbar faktiskt har råd att vid behov gå tillbaka till skolbänken, säger Henrik Ehrenberg.

Annars ser även Unionen positivt på ekonomin. Unionens klubbar har inte haft så höga förväntningar som nu på näringslivets utveckling på över fem år. Sex av tio klubbar bedömer företagets lönsamhet som stark eller mycket stark.