Fallgroparna som försämrar dataanalysen

Det är inte tekniken som i första hand gör det svårt för företagen att göra bra dataanalyser hävdar två analyskonsulter.

Verktygen för att göra dataanalyser har förbättrats kraftigt under det senaste decenniet, men ändå är det många företag som inte lyckas dra full nytta av de möjligheter en bra dataanalys kan ge.

Det hävdar analyskonsulterna Todd Clark och Dan Wiesenfeld på amerikanska konsultfirman L.E.K Consulting och de har också funderat på varför det är så. I en artikel i Harvard Business Review redogör de för sina slutsatser. De har identifierat tre fallgropar som många företag faller ner i.

  • Struktur. Många företag går för långt åt ena eller andra hållet när de organiserar sin analysavdelning. Ett vanligt problem är att dataanalytikerna inte jobbar tillräckligt nära verksamheten och därför skapar tekniskt imponerande modeller som dessvärre inte ger särskilt mycket affärsnytta. Men det kan vara lika illa om analytikerna är så involverade i olika verksamhetsfunktioner att de omedvetet söker resultat de på förhand ”vet” är rätt.
  • Kultur. Samma sak gäller kulturen inom organisationen. Analytiker som litar blint på sina modeller kan komma med rekommendationer som ser utmärkta ut på papper, men som inte fungerar alls i verkligheten eftersom det fanns ett fel i modellen de inte upptäckt. De som istället litar för mycket på sin instinkt kommer ofta fram till sina egna förutfattade meningar oavsett vad deras data faktiskt säger.
  • Metod. Både för komplicerade och för enkla analyser kan ge resultat som inte är särskilt värdefulla. Komplicerade modeller som inte tar hänsyn till organisationens förutsättningar och möjligheter kan ge förslag som sedan inte kan genomföras i verkligheten. För enkla modeller å andra sidan kan missa viktiga detaljer och komma fram till helt fel slutsatser.

För att undvika dessa problem har Todd Clark och Dan Wiesenfeld tre förslag.

  • Skapa ett nervcenter. Har någon eller några analytiker som är experter på just dataanalys som sitter som spindeln i nätet. Låt dem sedan samarbeta med de personer ute i verksamheten som ska göra analyserna ”på golvet”.
  • Utse en chef. Utse en analyschef som ansvarar för att struktur, kultur och metod inte skevar för långt åt något håll.
  • Sätt ett golv. Börja med att sätta en nivå som är den minsta acceptabla för att lösa en uppgift och arbeta för att nå dit i första hand. Sedan kan man lägga till extra komplexitet om det verkar vara värt arbetsinsatsen. På så sätt upptäcker man snabbare grundläggande fel och även om man måste ändra kurs kan ofta en del av det grundläggande arbetet användas oavsett hur man vill gå vidare.