Fastighetsreglering kan ge kraftigt minskad stämpelskatt

För att undvika skatt på kapitalvinsten och låta köparen slippa stämpelskatt är det vanligt att sälja fastigheter som aktier i dotterbolaget. Det vanligaste sättet att föra över fastigheten till dotterbolaget inför försäljningen är att sälja fastigheten till det skattemässiga anskaffningsvärdet. Därmed leder inte försäljningen till en kapitalvinst. Visserligen måste då det köpande bolaget betala stämpelskatt på det högsta av försäljningsvärdet och taxeringsvärdet, men då stämpelskatten sedan årsskiftet 2011/11 är 4,25 procent finns det anledning att göra förvärvet på ett sätt som leder till en så låg stämpelskatt som möjligt.

Att sälja över en mindre del av fastigheten och sedan fastighetsreglera över resterande del kan innebära en betydande skattebesparing då en överföring av en fastighet genom fastighetsreglering inte är skattepliktig till stämpelskatt. Enligt Skatteverket är det den kontanta ersättningen som förvärvaren betalar i samband med fastighetsregleringen som ska ligga till grund för värdeminskningsavdrag, avdrag för substansminskning. samt skogsavdrag.

Fastighetsreglering vid överföring av fastigheter kan leda en kraftigt minskad stämpelskatt. Skatteverkets ställningstagande leder till att det inte finns några oklarheter hur förvärvaren ska beräkna värdeminskningsavdragen.