Favorit i repris: CFO och ekonomichef går skilda vägar

I platsannonser söks ganska ofta en ”ekonomichef/ CFO”, i andra fall har företag både en ekonomichef och en CFO. Vad respektive befattning innebär är inte alltid klart, men Klas Karlsson vd på rekryteringsföretaget Talentia som bland annat rekryterar CFO:er menar att en tydligare definition av rollerna håller på att ske:

– För 10, 15 år sedan var det nog i princip samma sak, men i och med att C-level begreppet blivit mer vedertaget i Sverige, har CFO-rollen också blivit klarare. Ekonomichefen har blivit den som tar hand om att sköta böckerna och CFO:n är den som arbetar mer strategiskt med övergripande ansvar för förvärv, finansiella ägarfrågor och kapitalanskaffning. Många gånger är ju CFO:n också vice vd, säger han.

– Men jag skulle inte säga att det är helt vedertaget vad som betyder vad på marknaden. Ur ett rekryteringsperspektiv får man fråga den som vill rekrytera en ekonomichef: Vill du ha en redovisningschef eller en CFO?

Ett företag som valt att stärka upp med båda posterna är fastighetsbolaget Platzer Fastigheter, baserat i Göteborg. Sedan februari i år arbetar Lennart Ekelund som CFO på Platzer. Han är inte bara ny på sitt jobb, utan har tillträtt en helt ny tjänst inom företaget som inte tidigare haft denna befattning. Hans ansvarsområde är, i likhet med Klas Karlssons beskrivning till stor del strategiskt.

Platzers vd Per-Gunnar Persson berättar varför den nya befattningen behövdes:

– I vårt fall jobbar CFO:n mycket med finansfrågor och affärsutveckling. Skälet till att vi tycker att just det är viktigt är att vi med vår tillväxtambition kommer att köpa en hel del bolag, fastighetsförvärv innebär nästan alltid bolagsförvärv. Det krävs speciell kompetens att räkna på bolagsförvärv vid fastighetsförvärv, säger vd Per-Gunnar Persson

Per-Gunnar Persson beskriver sin nya kollega dels som en avlastning för honom själv, i vd-rollen, och dels som en avlastning för ekonomichefen:

– Ekonomichefen drar redan ett stort lass med det dagliga arbetet, det fungerar inte att lägga på den finansiella sidan också.

– Man kan beskriva ansvarsfördelningen som att medan ekonomichefen jobbar med det vi har: redovisning, den dagliga rapporteringen, den interna rapportstrukturen och bokslutet, så arbetar CFO:n mer framåtriktat med finansiering och kommande förvärv.

Främsta skälet till att den nya befattningen skapats är företagets ambition att växa, bland annat genom förvärv.

– När man växer som fastighetsbolag krävs både externt kapital och eget kapital från befintliga och nya ägare. Det är en viktig del av CFO:ns arbete och en viktig uppgift för vår tillväxt, att hjälpa till med finansiering, inte bara via bank utan att även med att få eget kapital.

– Det här innebär också fler ägarfrågor, så då behövs en roll som jobbar mycket med de frågorna också.

Per-Gunnar Persson beskriver det som att CFO:n fungerar som en ekonomichef gentemot styrelsen och ägarna, med uppgiften att arbeta proaktivt med att hantera värdeökningen på tillgångarna bolaget successivt skapar genom fastighetsutveckling, projektutveckling och förvärv samt att hitta för bolaget optimal finansiering av dessa tillgångar.

I backspegeln är Per-Gunnar Persson nöjd med beslutet att tillsätta en ny tjänst.

– Vi hade definitivt inte kunnat jobba lika proaktivt i vårt arbete med att göra bra affärer och det är när man kan det som man kan skapa mer värde för bolaget när man köper bolag och växer.