Favorit i repris: De 10 hetaste CFO-kompetenserna

Affärsstrategi och analys några exempel på områden som CFO:er och finansavdelningar kommer att behöva stärkt kompetens inom i framtiden. Det visar en global studie om CFO-rollens utveckling gjord på uppdrag av  Association of Chartered Certified Accountants. Totalt 750 CFO:er, finansdirektörer och finanschefer på c-nivå har deltagit i undersökningen. Resultatet av undersökningen har mynnat ut i tio långsiktiga trender som framtidens CFO:er bör ta i beaktning. Här är listan i korthet.

1. Kärnan består
Även i framtiden kommer CFO:er att behöva gedigna kunskaper i det som utgör kärnan i ekonomichefsyrket. 95 procent av CFO:erna i undersökningen anser att det är viktigt att framtida CFO:er har erfarenheter och kunskaper inom grundläggande områden som redovisning och ekonomistyrning.

2. Affärsstrategi blir viktigare
Att fungera som ett stöd för bolagets strategiska tillväxt samt formulera och verkställa affärsstrategier, kommer att bli allt viktigare för framtidens CFO:er. Även om majoriteten, 60 procent, av CFO:erna i undersökningen anger att de aldrig har jobbat utanför finansfunktionen kan sådana erfarenheter komma att värdesättas allt högre i framtiden.

3. Mer analys
Hur data används optimalt och analyseras för att fatta bättre beslut kommer att bli viktigare för morgondagens finansavdelningar. Undersökningen visar att dagens CFO:er rankar analys som den näst viktigaste kunskapen bland framtida CFO:er.

4. Riskhantering blir attraktivt på CV:t
Framtidens CFO:er kommer att jobba i en affärsmiljö som innebär många olika typer av risker, allt från traditionella finansiella risker till nya risker kopplade till internet och den digitala utvecklingen. Finansavdelningen kommer att spela en central roll i att väga de investeringar som behöver göras mot de risker dessa för med sig, därmed kommer erfarenhet av riskhantering att bli ett måste på CV:t för den som siktar på CFO-rollen i framtiden.

5. Fusioner och förvärv blir viktigare
Fusioner och förvärv identifieras som det fjärde viktigaste området att ha erfarenhet av för den framtida CFO:n. De finansiella kunskaper som kommer med en sådan process i kombination med erfarenhet av att leda projekt och förändringar, som ofta är en viktig del i en fusion eller ett förvärv, kommer att vara attraktiva hos framtida CFO:er.

6. Större kundfokus och mer front office
Framtida finansiella ledare kommer att behöva upprätthålla och skapa starka relationer gentemot olika typer av intressenter. I en värld med ökad konkurrens och globalisering, och minskad varumärkeslojalitet, blir det allt viktigare att värna om kunderna. Den framtida finansavdelningen kommer således att behöva utveckla en kundcentrerad kultur och gå från att ha varit en ”back office”-funktion till att bli mer ”front office”.

7. Ledarskapet blir fundamentalt
Ledarskapsförmåga är en viktig egenskap för CFO:er idag och kommer att vara så även i framtiden. En bra ledare ger engagerade medarbetare och en bättre finansfunktion.

8. Mer regleringar och bredare rapportering
Det kommer kanske inte som någon överraskning att framtida ekonomichefer sannolikt kommer att se en ökning av regleringar. Regleringar identifieras i undersökningen som den tredje största faktorn som kommer att påverka CFO-rollen framöver. Framtida finans- och ekonomichefer bör vara duktiga på att forma finansiella strukturer och processer som hanterar de ökade regleringarna på ett effektivt sätt. Utöver detta kommer sannolikt rapporteringskraven att förändras mot ett växande intresse för begreppet integrerad rapportering, miljömässig påverkan och en ökad användning av icke-finansiell data i rapporteringen.

9. Krav på teknisk förståelse
Realtidslösningar och ökad automatisering är exempel på sådant som kommer att bli allt vanligare i takt med att tekniken utvecklas. Det påverkar både CFO-rollen och organisationen som helhet. Morgondagens CFO behöver ha en förståelse för hur tekniken kan bidra till att förbättra finansfunktionens arbete.

10. Tvärkulturella, internationella och bred perspektiv efterfrågas
Framtidens CFO:er behöver kunna hantera olika typer av efterfrågan både från mogna marknader och ”emerging markets” samt forma strategier därefter. De kommer även att behöva vara duktiga på att arbeta i en global affärsmiljö och kunna leda finansteam som är diversifierade. Kort och gott; CFO:n kommer att behöva jobba nära affären, vara mer dynamisk och kunna anpassa strategier och processer efter organisationens och affärens behov.  Att kunna bidra med tvärkulturella perspektiv och ha erfarenhet av att ha jobbat internationellt över flera marknader kommer att vara ytterligare en attraktiv merit hos blivande och framtida CFO:er.