Fem frågor till Abalons nya CFO

Varför väljer ni att nu ta hem er finansfunktion efter att ha haft den outsourcad?
– Abalon har varit och är i ett skede där ett stort fokus ligger på verksamheten och dess utveckling. Affärsmodellerna är idag mer komplexa och kräver ett större inslag av analys samt en ekonomifunktion som ligger så nära den löpande verksamheten som möjligt. I takt med att bolaget nu är i ett expansivt skede ser vi behovet men också möjligheten med att omgruppera, strukturera och analysera våra finansiella mål närmare genom att utföra det inhouse. Vi plockar russinen ur kakan helt enkelt.

Skulle du själv kunna tänka dig att outsourca?

– Absolut! Generellt är outsourcing en rationell lösning, som vi också erbjuder våra kunder inom kundlojalitetslösningar. Om det finns specialistkompetens inom något område som kan stärka företagets position och konkurrenskraft på marknaden genom outsourcing eller frigörande av resurser inom bolaget är det ett av några alternativ som inte bör förbises.

Vad kommer att bli din främsta målsättning som ny CFO?
– Att vara ett naturligt stöd och en proaktiv strategisk partner till vår vd, styrelse och verksamheten i sin helhet. Besluten och vägen för att komma dit kan vara gropig många gånger, men där har jag ett oerhört stöd av den mångåriga expertis som finns hos Abalon.

Vilka tror du kommer att bli dina största utmaningar i din nya roll?

– De är flätade med verksamhetens och kommer bland annat vara att addera värde i pågående och kommande projekt, som i sin tur leder till en ökad omsättning och ett starkt kassaflöde för bolaget.

Har ni någon strategi för hållbarhets- och miljöfrågor?

– Hållbarhets- och miljöfrågor är viktiga punkter. Vår verksamhet har mindre miljöpåverkan, men vi bidrar i den mån det är möjligt till smartare miljöval och med en hållbarhetstanke i vårt dagliga arbete.