”Fem länder kommer att lämna eurozonen”

Grekland, Portugal, Spanien, Italien och Irland kommer troligen att lämna euroområdet, för det kan inte fortsätta som det är nu, enligt en ledande ekonom.

Arnab Das, vd för market research vid Roubini Global Economics, berättade vid The Economists CFO Summit att han räknade med att alla fem länderna kommer att söka sig ur eurosamarbetet.

En inofficiell undersökning som gjordes bland cirka 100 av delegaterna visade att den enhälliga uppfattningen bland dem också var att Grekland skulle lämna euroområdet, medan drygt två tredjedelar av delegaterna trodde även Portugal skulle lämna valutasamarbetet.

Enligt Das är det nya räddningspaketet för Grekland, som blev klart tidigare i våras, ”inte värt pappret det är skrivet på”.

– En omedelbar och katastrofal kreditkris av ofattbara mått har avvärjts, men strukturellt har ingenting ändrats. Merparten av de långsiktiga problemen tas inte upp till diskussion, av politiska skäl, sade han.

Das beskrev tre stora svårigheter med euroområdet – förmågan att rädda länder ur en ekonomisk kris och den fria rörligheten för arbetskraft och kapital. Även om det finns en viss rörlighet för kapitalet inom EU, finns det små möjligheter till ”skatteöverföringar” och arbetskraftens rörlighet är svag, menade han.

– Det skulle se helt annorlunda ut och vara mycket mer hållbart om länder som inte klarar detta kunde lämna eurosamarbetet, och euron fanns kvar i länder som var mer homogena och mer lika varandra skattemässigt.

– Om länderna är homogena och har samma cykel klarar de sig förmodligen utan att behöva göra skatteöverföringar eller byta arbetskraft eller kapital med varandra. De här länderna i Sydeuropa behöver en mycket billigare valuta.

– Underförstått vill man att vi ska tro att länderna hjälper varandra vid en kris. Jag tycker det är lite skrattretande. När det är kris vänder sig människor inåt. Tänk på skuldkriser över gränserna, där ett land har haft en stor skuld till ett annat. Hur många av dessa har inte lett till valutakris? Det finns inte ett enda exempel genom tiderna”, tillade han.


Publicerad på CFO World UK kl 15:30, 23 februari 2012