5 sätt att slippa ge höga bonusar

1. Berätta varför
Tvärtemot vad många tror ifrågasätter inte ”generation Y”-medarbetare auktoriteter – de vill bara inte bli tillsagda att utföra uppgifter utan att först veta varför.

2. Ställ många frågor
Som ledare bör du använda öronen i större utsträckning och munnen i mindre utsträckning i ditt ledarskap. Sträva efter att ställa ungefär lika många frågor som du gör egna påståenden.

3. Från kommando till samverkan
I ett ”kommando och kontroll”-system ger chefen en order och förväntar sig att bli åtlydd. Ett alternativ till ett sådant system är delegering, förutsatt att chefen kan leva med vad de anställda föreslagit eller gjort. Men det ultimata alternativet är samarbete, där chefen samråder med medarbetarna, ger feedback och lyfter de förslag som är extra bra.

4. Från polis till coach
Sträva efter att vara en coach istället för en polis som ständigt håller koll. För att förändring och nya rutiner ska fastna måste du som chef se en tydlig väg framåt. Medarbetarna måste också känna sig motiverade av de belöningar som följer med att ha uppnått ett visst mål eller utfört en prestation. För att de ska känna sig engagerade i sitt arbete behöver de även en stödjande chef och arbetsmiljö.

4. Visa respekt och ödmjukhet
Ödmjukhet gör att du kan komma närmare dina medarbetare. Respektera dina medarbetares behov, även under svåra samtal som till exempel när en medarbetare bestämt sig för att sluta.

Källa: CFO Daily News