Fem viktiga tekniktrender

Djupare kunskaper

Artificiell intelligens har tagit ett stort steg framåt, och i slutet av förra året presenterade Google ett nytt projekt där datorerna kan tolka en mängd delar av en bild utan mänsklig hjälp. I förlängningen kommer det bland annat att innebära att robotar kan identifiera saker som de aldrig har sett förut och att de kan navigera till nya platser på egen hand.

SVPA

Smarta Virtuella Personliga Assistenter började komma ut på marknaden 2013. De använde data från användarens kalender, e-post och kontaktlistor i kombination med vad användaren gjort de senaste minuterna för att förutsäga vad han eller hon skulle göra härnäst. Utifrån detta fick användaren rekommendationer eller information. Framöver kommer detta utvecklas snabbt, eftersom det finns en rad kommersiella användningsområden.

Härma Uber

Visst har Uber fått kritik, men 2014 har framför allt inneburit ett fantastiskt genombrott för den i grunden rätt enkla tjänsten – att koppla samman förare med passagerare. Under 2015 lär det dyka upp en rad entreprenörer som vill ta det bästa från taxiföretagets affärsidé; säkerligen många företag som bygger på ett stort antal leveranser av varor med ett mindre värde.

Algoritmer synas

En algoritm är en uppsättning regler eller processer som ska följas för att man ska kunna lösa ett problem. Men det finns exempel hur det kan gå snett när algoritmerna levererar en felaktig lösning, och en viktig fråga för 2015 blir hur algoritmerna ska säkerställas och vem som ska ansvara för att de är tillförlitliga.

Digital integritet

En överväldigande majoritet av konsumenterna anser att de har förlorat kontrollen över sin personliga information och data. Folk har blivit allt mer oroade över att förlora sin integritet, och om någon stjäl personlig information från ett företag är det företaget som får ta på sig skulden – inte de ondsinta hackare som varit aktiva. Samtidigt blir kan företag lägga in i villkoren att användarnas uppgifter får säljas till annonsörer. Under 2015 kommer det att bli skärpta krav på samtycke och en ökad transparens.

Källa: Harvard Business Review