Finanschefer mer positiva

Enligt Deloitte / SEB CFO Surveys senaste rapport visar finanscheferna en positiv inställning inför Sveriges ekonomi, och den ser ut att vara på väg uppåt för första gången på nästan fyra år.
– Finanscheferna tror själva på en stark organisk tillväxt under 2015, vilket stämmer väl överens med vår BNP-prognos, säger Johan Lindgren, kreditstrateg på SEB.

Undersökningen, som utfördes under januari/februari, visar dels på mycket positivitet bland finanscheferna – men även på osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen. Detta tycks ha drabbats av det nuvarande politiska läget.
– Sammantaget ser företagen ljusare på den närmaste framtiden, men det beror snarare på en anpassning till en i många avseenden ny verklighet än att fundamentala faktorer har blivit mer positiva, säger Lindgren.

Källa: SEB