Finanscheferna optimistiska – men råvarupriser oroar

En stor majoritet, 75 procent, av finanschefer i svenska bolag bedömer affärsklimatet som ”mycket gynnsamt” och andelen som valt alternativet ”inte så gynnsamt” är nere på noll, jämfört med 26 procent i februari i år. Majoriteten förväntar sig förbättrad lönsamhet det närmaste kvartalet och även under året som helhet, jämfört med 2009. Detta är ett av resultaten i SEB:s rapport Finanschefsindex, som banken genomför kvartalsvis. Finanschefer i 70 av de största svenska bolagen har svarat på frågorna som är rapportens underlag. Sammantaget hamnar index på 62 i maj, jämfört med 60 i februari i år.

De flesta av de svarande angav volymökningar som den viktigaste drivkraften för lönsamhetsförbättringar i år medan kostnadsbesparingar minskat i betydelse, jämfört med tidigare undersökningar.


Vinstförväntningar under 2010, jämför med 2009. Källa: Finanschefsindex.

Disa Hammar är kreditanalytiker på SEB och har arbetat med rapporten. Hon menar att resultatet är oväntat positivt med tanke på den statsfinansiella turbulens som pågår för närvarande. Men det betyder inte att optimismen är ogrundad:

– Vi har fått in ganska bra svensk exportstatistik och vi vet att industribolagen har sett en större orderingång sista kvartalet. Konsumtionen i Asien har tagit fart igen och det är den regionen som kommer att vara drivande, det är de flesta av de som svarat överens om.

– Det kan vi ju se utvecklingen även i kvartalsrapporterna, där syns betydligt ljusare utsikter nu än för bara ett, eller två kvartal sen.

Enligt Disa Hammar kan de positiva svaren också bero på att de svenska företagens största exportmarknad inte ligger i de länder som drabbats värst av euoroområdets kris, därför har de ännu inte drabbats särskilt hårt, men:

– Sovereginkrisen kommer helt klart vara avgörande för hur Finanschefsindex faller ut om nästa tre månader.

På frågan om vilka faktorer som oroar dem svarar 59 procent att bristande efterfrågan på företagets produkter är det största hotet, en minskning från förra mätningen, där hela 89 procent såg denna faktor som största problemet. Ett nytt orosmoln, som 14 procent av de svarande angav som största hotet är stigande råvarupriser.

– Problemet är att företagen måste kunna ta över kostnaden för detta på konsumenterna, men de är inte övertygade om att de ska kunna höja priserna, säger Disa Hammar.


Största orosmolnen under 2010. Källa: Finanschefsindex