Finansiell rapportering i spåren av covid 19

Ett webbinar ska informera om hur olika stödåtgärder för covid 19-krisen innebär för företagets redovisning.

En effekt av covid 19-krisen är att staten erbjuder nya stödåtgärder för företagen. Hyresrabatter och korttidspermitteringar är välkomna åtgärder för många företag, men eftersom det rör sig om helt nya stödåtgärder kan det vara oklart hur de ska redovisas.

Den 7 maj anordnar KPMG ett lunchwebbinar som ska ge besked om det. Då kommer KPMG:s experter på området att bland annat ta upp frågor som:

  • Hur redovisar du hyresrabatter med anledning av covid-19?
  • Hur redovisar du ersättning vid korttidsarbete?
  • Vilka effekter har vi sett i de finansiella rapporterna för det första kvartalet?
  • Vilka redovisningsmässiga bedömningar kan bli aktuella i den finansiella rapporteringen?

Webbinaret är kostnadsfritt, men kräver förhandsregistrering.